English
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Kontakt informacije


Tel: 020 230 695
Fax: 020 230 695
Email:bankarski.ombudsman@cbcg.me
 

Dodatne informacije


Ovdje mozete preuzeti formular:

Download
 

Mapa

 

Bankarski ombudsman u medijima - 2010

POBJEDA, 23. decembar 2010. godine

Dr Halil Kalač - Prvi crnogorski bankarski ombudsman

Pomoć za ojađene žirante

Ombudsman će biti od koristi ne samo klijentima i žirantima nego i bankama i finansijskim institucijama. Sve usluge besplatne, a u planu edukacija klijenata zato što je samo obrazovan klijent zaštićen, kaže ombudsman

PODGORICA - Od 10. decembra i Crna Gora ima bankarskog ombudsmana koji će štititi finansijska prava klijenata banaka i mikrokreditnih finansijskih institucija, a kada budu osnovane i kreditnih unija. Zaštita je besplatna, a cilj je da se disciplinuju svi subjekti u ovoj oblasti.

Prvi crnogorski bankarski ombudsman doc. dr Halil Kalač za Pobjedu kaže da je njegov posao da razmatra prigovore klijenata, pokreće i vodi postupak rješavanja spora, predlaže poravnanje i način okončanja spora, daje preporuke bankama, mikrokreditnim institucijama i unijama za poboljšanje odnosa sa klijentima.

Potpis na neviđeno

U ovih desetak dana od kada je ombudsman počeo da radi, nije bilo zahtjeva za zaštitu, ali jeste interesovanja za proceduru. Kalač očekuje da će posla biti puno, prije svega zato što veliki broj ljudi u Crnoj Gori uglavnom ne gleda šta potpisuje.

- Mnogi građani koji od banke dobiju kredit, potpišu ugovor a da ga prethodno ne pročitaju - kaže Kalač.
On dodaje da se slično ponašaju i žiranti. Većina žiranata, kaže Kalač, ne zna koji status žiranta je potpisao - da li je platac ili subsidijarni.
- Banke uglavnom traže žiranta platca, jer se prema njemu pokreće ista procedura kao prema klijentu, odnosno onom ko je uzeo kredit - objašnjava Kalač.

Ombudsman kaže da žiranti često ne znaju na koji iznos kredita i rok otplate stavljaju potpis.

- Ima i slučajeva da se njihova dokumenta zloupotrebljavaju, ali ombudsman u toj situaciji nije nadležan. To prelazi u ruke policije, sudstva, tužilaštva - objašnjava Kalač, dodajući da i u tim slučajevima klijenti, odnosno žiranti dobijaju besplatne savjete - kome da se obrate i kako da riješe problem.

Važna komunikacija

Da bi na adekvatan način bila zaštićena prava klijenata, neophodna je dobra komunikacija ombudsmana sa bankama, finansijskim institucijama, klijentima, medijima, ali i sa Vladom i nadležnim resorima, Centralnom bankom, Udruženjem banaka, Privrednom komorom, Centrom za zaštitu potrošača, NVO, kao i sa ombudsmanima u zemljama okruženja i EU.

Objašnjavajući proceduru, Kalač kaže da se postupak zaštite prava klijenta banke ili finansijske institucije može pokrenuti u pisanoj formi i neposredno ukoliko je prethodno iskoristio sve pravne mogućnosti zaštite pred bankom.

- Ombudsman, nakon toga, pokreće i sprovodi postupak za rješenje spora - ističe Kalač, ali i dodaje da ombudsman može odbiti da razmatra zahtjev klijenta ukiliko odbije da mu dostavi dokumentaciju i dokaze.
Zakon nalaže da su banke i finansijske institucije dužne ombudsmanu da dostave informacije i dokaze da li je u sporu vođen interni postupak i na koji način je odlučeno.

Dokumentacija na vidjelo

- Od banke možemo zahtijevati i dodatnu dokumentaciju i dokaze - kaže Kalač.

On podsjeća na moguća rješenja – prijedlog za poravnanje klijenta i banke, preporuka banci da izmijeni akt, preduzme radnje i otkloni nedostatke i savjet klijentu za okončanje spora.

- Kada ombudsman utvrdi da su prava klijenta povrijeđena nesavjesnim i protivpravnim postupanjem zaposlenih u banci, on može preporučiti banci da preduzme mjere - ističe Kalač, dodajući da je klijent važan faktor tržišne ekonomije.
- Zaštita prava klijenata jedan je od ključnih sistema očuvanja zdrave ekonomije i životnog standarda stanovništva, pa je sasvim jasno koliko je bitno njeno jačanje - kaže ombudsman.

On dodaje da je edukacija zadatak broj jedan, kao i da je odavno poznato da je samo edukovan klijent – zaštićen klijent.

- Programom je predviđeno uvođenje zaštite klijenata – potrošača u obrazovni sistem osnovnih i srednjih škola. Banke i finansijske institucije moraju da urade mnogo više na edukaciji svojih klijenata i zaposlenih koji rade sa klijentima - ističe Kalač, dodajući da klijenti moraju biti znatno bolje informisani.
- Zakonska regulativa iz ove oblasti mora biti usklađena sa standardima EU - kaže Kalač
.

On podsjeća da bankarskog ombudsmana bira Skupština Crne Gore i da je on nezavisan.

Štit od agresivnog marketinga banaka pri reklamiranju kredita

U kriznim vremenima posebno je izražena potreba da se zaštite prava bankarskih i klijenata mikrokreditnih institucija.

- Zaštita je potrebna i u slučajevima agresivne marketinške politike pri nuđenju kredita kako bi se ojačala pozicija banke ili finansijske institucije na tržištu, odnosno povećao profit - kaže Kalač.
Veliki broj građana je niskog nivoa finansijske pismenosti, pa je i zbog toga veoma bitna zaštita klijenata - objašnjava prvi crnogorski bankarski ombudsman.

Mira Milović

 

 

Copyright 2011 © Bankarski Ombudsman Crne Gore