English
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Kontakt informacije


Tel: 020 230 695
Fax: 020 230 695
Email:bankarski.ombudsman@cbcg.me
 

Dodatne informacije


Ovdje mozete preuzeti formular:

Download
 

Mapa

 

 

Bankarski ombudsman u medijima - 2012

POBJEDA - 7.11.2012.godine

POBJEDA - 15.10.2012.godine

POBJEDA - 20.09.2012.godine

Portal Analitika - 15.07.2012.godine

CdM/MINA-business, 07. maj 2012. godine

VIJESTI.me, 07. maj 2012. godine

DAN, 18. januar 2012. godine

Nezavisni dnevnik VIJESTI, 18. januar 2012. godine
 


 

POBJEDA - 7.11.2012. god

CBCG: Maksimalna kamata na kredite građanima 15%

PODGORICA – Crnogorske banke u narednih šest mjeseci neće moći da daju ni jedan kredit građaninu sa efektivnom kamatom većom od 15 % a pravnim licima i preduzetnicima preko 14 odsto. Odluku o limitiranju ekstremno visokih kamatadonio je u utorak Savjet Centralne banke nakon višemjesečne analize.

Efektivna kamata, podsjetimo, podrazumijeva i troškove obrade kredita koji ni u jednoj banci nijesu niži od jedan odsto.

Novi krediti

Juče limitirana kamata znatno je niža od one koju odobravaju banke, naročito onima koji nijesu njihovi klijenti i koje se kreću oko 20 odsto, a u nekim slučajevima i iznad.

- Limit za efektivne aktivne kamatne stope iznosi 15% na godišnjem nivou za fizička lica, odnosno 14% za pravna lica, uključujući preduzetnike. Ova odluka se ne odnosi jedino na zaduženja po kreditnim karticama i minusnim saldima po računima – navodi se u saopštenju nakon sjednice Savjeta kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić.

Iz Centralne banke su ocijenili da će se odluka odnositi samo na novoodobrene kredite.

- Analizom novoodobrenih kredita u toku devet mjeseci može se konstatovati da je 22% ukupno odobrenih kreditnih partija za fizička lica na koju se odnosi 10,6% ukupne ugovorene vrijednosti odobreno po kamatnoj stopi višoj od 15%. Kada su u pitanju pravna lica, može se konstatovati da je 33,2% ukupno odobrenih kreditnih partija, sa 6,7% ukupne ugovorene vrijednosti, bilo iznad 14% – navodi se u saopštenju.

CBCG je u preporukama Vladi za vođenje ekonomske politike, kako se navodi, sugerisala da se kroz izmjene i dopune Zakona o obligacionim odnosima propiše iznos najviše dozvoljene ugovorne kamatne stope.

Loši krediti

- Analiza CBCG je pokazala da ekstremno visoke aktivne kamatne stope utiču na rast „loših kredita“, smanjuju likvidnost realnog sektora i predstavljaju opasnost za finansijsku stabilnost. Na ovaj način CBCG utiče samo na ekstremno visoke kamatne stope. Dodatan argument za privremeno limitiranje aktivnih efektivnih kamatnih stopa je posljedica činjenice da CBCG, za razliku od zemalja u regionu i EU, nema referentnu kamatnu stopu preko koje bi direktnije uticala na nivo kamatnih stopa. Imajući u vidu zatečeno stanje donijeta je odluka o diferenciranim limitima kamatnih stopa za pravna i fizička lica – objasnili su iz Centralne banke.

Ocijenjeno je juče da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren. Konstatovano je da je nivo SDI za prvih devet mjeseci viši za 11,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Rast aktivnosti je zabilježen u turizmu i pojedinim vidovima saobraćaja, a pad u šumarstvu, industriji i pojedinim vidovima saobraćaja.

Kamata na štednju

Kamata na štednju limitirana je na šest odsto. Banke će moći da daju veće kamate, stim što će to zavisiti od novog kapitala.

Prilikom regulisanja ekstremno visokih pasivnih kamatnih stopa, konsultovana je komplementara praksa i već definisana rješenja najrazvijenijih zemalja u regionu članica EU. Savjet je zaključio da ekstremno visoke pasivne kamatne stope ugrožavaju operativno poslovanje banaka preko uticaja na troškove poslovanja, kao i na visoke aktivne kamatne stope i time predstavljaju prijetnu za finansijsku stabilnost. Visina pasivnih kamatnih stopa vezana je za nivo kapitala banaka – saopšteno je nakon sjednice savjeta.

Oni su objasnili da je privremena mjera na osnovu analitike nivoa pasivnih kamatnih stopa prilagođena crnogorskoj ekonomskoj realnosti, i ostvaruje optimalni balans dva aspekta: obezbjeđenje štednje sa značajnim povratom koji bi trebao obezbijediti dalji rast depozita, uz povećenje sigurnosti uloga i uz dalji rast povjerenja u bankarski sistem Crne Gore.

MFI izuzete

Limitiranje kamata ne odnosi se na mikrokreditne finansijske institucije jer učešće njihovih kredita u ukupnom nivou nekvalitetnih je simbolično i ne predstavlja rizik za finansijsku stabilnost, saopštili su iz Centralne banke.

U Crnoj Gori posluje 6 MFI – Monte Credit DOO Podgorica, Montenegro Investments Credit DOO Podgorica, Ozmont DOO Podgorica, Klikloan DOO Podgorica, Alter Modus DOO Podgorica i Kontakt AD Podgorica.

Kamate kod ovih MFI su, međutim, znatno veće nego kod banaka i prelaze i 30 odsto.

- Analiza CBCG je pokazala da su ekstremno visoke kamatne stope prisutne i kod MFI i to na nivou koji je viši nego kod banaka. Međutim, analizom je utvrđeno da je učešće aktive mikrokreditnih finansijskih institucija čini svega 1,2% ukupne aktive banaka, sa ukupnim nivoom nekvalitetnih kredita od svega 0,656% nekvalitetnih kredita banaka. Na osnovu dobijenih rezultata, zaključuje se da kretanje nekvalitetnih kredita MFI-ja, u ovom momentu ne predstavlja rizik za održavanje finansijske stabilnosti – objasnili su iz CBCG.

Centralna banka će, kako je juče zaključeno na savjetu  pažljivo pratiti kretanje nivoa kamatnih stopa i nekvalitetnih kredita kod MFI.

- U slučaju pogoršanja stanja i uticaja na finansijsku stabilnost, reagovaćemo adekvatnom odlukom – upozorili su iz ove institucije.

Kalač: Dobar potez Centralne banke

Bankarski ombudsman dr Halil Kalač za Pobjedu je juče ocijenio da je limitiranje kamata dobar potez Centralne banke.

- Podržavan ovaj potez jer se moralo nešto preduzeti. Moralo se donijeti privremeno rješenje do usklađivanja nekvalitetnih kredita i drugih mjera koje se mogu preduzeti kroz izmjene i dopune Zakona o obligacijama. Smatram da je Centralna banka na osnovu analiza i testiranja više rješenja došla do pravog rješenja – kaže Kalač.

Vjerujem, kaže Kalač, da će banke poštovati ovu odluku Centralne banke.

- Smatram da će poštovati s obzirom na ono kako su se izjašnjavale do sada oko ovog pitanja – ocijenio je Kalač.

Bankarski ombudsman podsjeća da se ekstremno visoke kamate nalaze kod MFI.

- Kod mikrokreditnih institucija se nalaze ekstremno visoke kamate pa i taj segment treba limitirati. To ne može ostati neuređeno. Mora biti predmet neke nove odluke ili zakona – objašnjava Kalač.

Mira Milović.


 

POBJEDA - 15.10.2012. god

Sve više posla za bankarskog ombudsmana

Klijenti i žiranti su se, između ostalog, žalili na blokadu zarada i drugih primanja jednostranim raskidom ugovora, dodatno potraživanje hipoteke za obezbjeđenje kredita i visoke kamate. Oni su se žalili i na odobravanje kredita kreditno nepodobnim klijentima.

PODGORICA – Za devet mjeseci ove godine za pomoć bankarskom ombudsmanu se obratilo 413 klijenata i žiranata kako bi riješili probleme koje imaju sa bankama i mikrofinansijskim istitucijama.

Klijenti i žiranti su se, između ostalog, žalili na blokadu zarada i drugih primanja jednostranim raskidom ugovora, dodatno potraživanje hipoteke za obezbjeđenje kredita i visoke kamate. Oni su se žalili i na odobravanje kredita kreditno nepodobnim klijentima, na osnovu falsifikovanih dokumenata, ali i na slučajeve kada se više kredita odobrava na osnovu dokumentacije dovoljne za jedan.

- Uglavnom se radi o klijentima i žirantima koji su od banaka i MFI uzeli kredite u periodu kreditne ekspanzije od 2006. do 2010. godine.Broj prigovora na uzete kredite u prošloj i ovoj godini je značajno smanjen, jer se oni uglavnom odnose na druge bankarske proizvode ili usluge – rekao je Kalač Mini biznis.

On je saopštio da je za devet mjeseci procesuirao 60 odsto više prigovora nego u istom periodu prošle godine. Taj rast se odnosi na kreditne i druge poslovne aranžmane iz perioda 2005. do 2010. godine.

Kalač tvrdi da je rast posljedica toga što su klijenti i žiranti, koji smatraju da su njihova finansijska prava povrijeđena, upoznati i informisani na koji način mogu da se zaštite kod bankarskog ombudsmana.

- Broj prigovora iz ove i prošle godine je u velikom padu u odnosu na period od 2005. do 2010, jer je u posljednje dvije godine stiglo vrlo malo prigovora – kazao Kalač.

To, prema njegovim riječima, pokazuje da je kršenje finansijskih prava generalno u padu, ali i da ostaju brojni slučajevi iz perioda od 2005. do 2008. godine koji treba da se riješe.

Bankarskom ombudsmanu su u prvih devet mjeseci, nakon sprovedenog internog postupka u bankama i MFI, stigla 72 zahtjeva. Poslije kompletiranja prigovora s pratećom dokumentacijom i dokazima, pokrenuti su vansudski postupci.

Kalač je kazao da je jedan broj klijenata i žiranata uputio da, shodno zakonskoj regulativi, prvo sprovedu interni postupak pred bankom, odnosno MFI, pa da se, ukoliko u tom postupku ne ostvare prava, obrate ombudsmanu.

- Povećanje broja procesuiranih prigovora od 60 odsto govori i o rastu povjerenja klijenata i žiranata u vansudski postupak i rad bankarskog ombudsmana – ocijenio je Kalač.

On je dodao da je u nekim slučajevima povrede finansijskih prava, kada je u pitanju žiranstvo na osnovu falsifikovane dokumentacije i vraćanje tuđih kredita, neizbježan sudski postupak.

- U nadležnosti suda su i svi prigovori klijenata i žiranata kod jemstva i kredita, gdje su prisutne krivične radnje – podsjetio je Kalač.

 


 

POBJEDA - 20.09.2012. god

Krajem septembra ističe rok da banke postupe po preporuci CBCG: Drže se zelenaške kamate

PODGORICA – Krajem septembra ističe rok od tri mjeseca koliko je Centralna banka u junu ostavila bankama i mikrokreditnim institucijama da smanje visoke kamate. Udruženje banaka će početkom oktobra zasijedati kako bi ocijenili šta je urađeno po preporuci Centralne banke iz juna ove godine.

CBCG još nije odredila koje su ekstremno visoke kamate, ali je izvješno da se one za lica koja nemaju dobar bonitet kreću i više od 20 odsto godišnje kod banaka, a kod mikrokreditnih institucija premašuju i 30 odsto.

Novoodobreni krediti skuplji

Već sada se, međutim, može reći da bankari, a naročito mikrokreditne institucije, ne računajući simbolično prilagođavanje, nijesu uvažili preporuku Centralne banke. To pokazuju podaci koje je juče Pobjedi saopštio bankarski ombudsman dr Halil Kalač.

- Podaci govore da su kamate na novoodobrene kredite povećane, što zabrinjava.  Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na kredite koje su odobrile banke na kraju juna ove godine iznosila je 10,41%. Pri tome, na kredite odobrene fizičkim licima prosječna stopa iznosila je 11,75%. Na novoodobrene kratkoročne kredite iznosila je 10,78%, a na novoodobrene dugoročne kredite 10,25%  – kaže Kalač dodajući da su to podaci CBCG.

Ovi podaci govore da su, kaže on, povećane kamate na novoodobrene u odnosu na ukupne kredite za 0,88 %.

- Zabrinjava rast kamatnih stopa na novoodobrene kredite u periodu januar – jun ove godine, tako da je prosječna ponderisana efektivna kamata  na novoodobrene kredite na kraju drugog kvartala bila viša za 0,77 %. u odnosu na kraj 2011. godine – kaže ombudsman.

Postavlja se pitanje, kaže Kalač, zašto je došlo do povećanja kamatnih stopa na novoodobrene kredite kada je jedanaest crnogorskih banaka u junu podržalo na sastanku Udruženja banaka namjeru Centralne banke da limitira kamatne stope na kredite i štednju, ukoliko ih banke ne smanje i ne stanu sa njihovim rastom.

CBCG samo plaši bankare?

Centralna banka još nije limitirala gornju granicu ekstremno visokih kamata, ali se očekuje da to uradi ukoliko ne bude zadovoljna onim što su banke i MFI uradile.

- Banke su povećale, a ne smanjile kamate, vjerovatno zato što  sumnjaju da bi najavljene mjere CBCG bile održive i da su nemoguće. Jedan broj bankara i teoretičara misli da ograničavanje kamatnih stopa nema uporište u ekonomskoj teoriji i praksi. Bankama najviše odgovara da kamate budu prepuštene slobodnom tržištu i konkurenciji. Kada je u pitanju slobodno tržište i konkurencija, postavljaju se dva pitanja: prvo, koliki je stepen konkurencije na tržištu bankarskih proizvoda i usluga u Crnoj Gori.

Insistiranje na teorijskom konceptu slobodnog tržišta u bankarskom sektoru je upitno, jer je taj sektor u savremenim uslovima visoko regulisan. Zakonskim i podzakonskim aktima u Crnoj Gori regulisano je poslovanje banaka i drugih finansijskih institucija, a Centralna banka vodi monetarnu politiku koja je takođe vid regulacije – objašnjava Kalač.

U teoriji bankarstva, podsjeća ombudsman, postoji određena kamatna stopa pri kojoj banka maksimizira profit.

- Ukoliko se kamata poveća preko te tačke, smanjuje se kvalitet zahtjeva za kredite, jer se većina dobrih dužnika ne odlučuje na uzimanje kredita kad su kamatne stope izrazito visoke. Banke se tada susrijeću sa portfoliom loših dužnika i rizičnih projekata, pa dio sredstava za kredite ostaje neiskorišćen. U takvoj situaciji bankama se bolje isplati da smanje kamatne stope – ocijenio je Kalač.

Kakva će biti odluka Centralne banke, trebalo bi brzo da se zna. U javnosti se, međutim, nerijetko čuje da CBCG, koja odavno upozorava na smanjenje kamata, zapravo samo plaši banke, a da se u suštini ništa ne mijenja.

Početkom oktobra sastanak bankara

- Početkom oktobra sastaće se Udruženje banaka Crne Gore, koje okuplja njih 11, kako bi vidjeli šta je urađeno po preporuci CBCG – kaže predsjednik Udruženja Esad Zaimović.

- Većina banaka je na sjednicama upravnih odbora i odborima direktora razmatrala preporuku Centralne banke i odredila se. Ozbiljno su se odnijele prema njoj, ali nijesam siguran da li će to rezultirati smanjenjem kamata. Pojedinačno će možda banke smanjiti kamate na neke proizvode, ali je teško da će se smanjiti opšti nivo dok ne padnu pasivne, odnosno kamate na štednju. Razlog je to što banke štednju koriste kao izvor za plasman kredita.  Neke banke su sporadično oglašavale smanjenje nekih stopa, ali to nije značajno uticalo na smanjenje prosječne kamate – ocijenio je Zaimović.

On objašnjava da CBCG još nije odredila gornju granicu kamata zato što je ostavila rok od tri mjeseca da vidi šta će banke uraditi po njihovoj preporuci.

- Shvatio sam da će CBCG tek ako ocijeni da nije dovoljno urađeno limitirati gornju granicu. Radna grupa koja je formirana da prati i analizira stanje, koliko sam shvatio, imala je jedan sastanak i sada čekamo da vidimo kako će se stvari odvijati – kazao je Zaimović.

Zaimović: Neosnovani zahtjevi neozbiljne NVO

Predsjednik Udruženja banaka Esad Zaimović ocijenio je juče za Pobjedu da je neozbiljan zahtjev NVO Građanski bankarski ombudsman da se ukinu mikrokreditne finansijske institucije zato što imaju ekstremno visoke kamate.

- Kamate su ozbiljno pitanje i njega pokušavamo da uredimo sa Centralnom bankom, ali ne bih trošio vrijeme komentarišući neosnovane zahtjeve neozbiljne NVO – kazao je Zaimović.

- Kamate ovih MFI su posebna priča, ali je zahtjev NVO, neozbiljne institucije, potpuno neosnovan jer za ukidanje postoji zakon i procedura koji se moraju poštovati. Koliko je njihov zahtjev apsurdan, ne bismo se začudili da sjutra zatraže da se ukinu banke, prodavnice, pekare, mljekare zato što su njihovi proizvodi skupi. Zbog svega ovaj zahtjev ne zaslužuje ozbiljan komentar i ne bih trošio vrijeme na to – kazao je Zaimović Pobjedi.

Kod MFI kamata i preko 30 odsto

Bankarski ombudsman dr Halil Kalač kaže da kada govorimo o ekstremnim kamatnim stopama obično mislimo na MFI. U Crnoj Gori postoji pet mikrokreditnih finansijskih institucija: Monte kredit, Montenegroinvestments credit, Ozmont, Klikloan i Kontakt.

- Kamatne stope MFI su ekstremno visoke. Korisnici njihovih kredita uglavnom su građani i preduzetnici koji ne mogu uzeti kredit kod banaka zato što su prezaduženi. Fizičkim licima je izdato 95,3%  njihovih kredita. U strukturi kreditnog portfolija MFI po djelatnostima su dominirali krediti sektoru usluga, ugostiteljstva i turizma (33,8%), krediti poljoprivredi (32,8%). Na kraju drugog kvartala ove godine prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa iznosila je 29,69%. Posmatrano po ročnosti, prosječna ponderisana kamatna stopa na novoodobrene kratkoročne kredite iznosila je 32,41%, a na kredite odobrene sa ročnošću preko jedne godine 28,80%.

Kod MFI  je viši nivo kamatnih stopa na novoodobrene u odnosu kamatne stope na ukupne kredite MFI i to za 0,89 % na kraju drugog kvartala ove godine. Tako da je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa  na novoodbrene kredite na kraju drugog kvartala bila viša za 0,31 %, u odnosu na kraj prethodne godine – kaže Kalač pozivajući se na Centralnu banku.

Postavlja se pitanje, kaže ombudsman, ko može sa ovako  ekstremno visokim kamatnim stopama  obavljati bilo kakvu djelatnost sa  pozitivnim efektima.

- Ulaganja ovakvog kvaliteta u strateške grane razvoja  u Crnoj Gori, ugostiteljstvo i turizam, poljoprivredu, mali biznis, porodični biznis, dovode do stagnacije i bankrota. Mikrokrediti ovakvog kvaliteta ne mogu pokrenuti nikakav biznis u Crnoj Gori, a i onaj koji postoji ovakvim zaduživanjem sa ekstremno visokim kamatnim stopama,  nema  perspektivu – kategoričan je Kalač.

Mira Milović


 

Portal Analitika - 15.07.2012. god

Kalač: Za pola godine 321 prigovor

Bankarskom ombudsmanu Halilu Kalaču se u prvoj polovini godine obratio 321 klijent i žirant u cilju rješavanja problema sa bankama i mikrofinansijskim institucijama (MFI).
Kalač je saopštio da mu je odnosu na prošlu godinu posjeta povećana 17 odsto, a prigovori koje je procesuirao 97 odsto.

„To govori da se povećalo saznanje o mogućnosti zaštite finansijskih prava klijenata i žiranata pred Bankarskim ombudsmanom u vansudskom postupku“, rekao je Kalač agenciji Mina-business.

On je dodao da se od ukupnog broja procesuiranih prigovora, u posmatranom periodu, na povredu finansijskih prava klijenata i žiranata kod banaka odnosilo 49 prigovora, a kod MFI 17.

»Od ukupno 65 pokrenutih postupaka, u posmatranom periodu, okončano ih je 46, a 19 je u toku. Rast okončanih postupaka u odnosu na isti period prošle godine veći je 77 odsto«, naveo je Kalač.

Prema njegovim riječima, broj prigovora koji su mu upućeni za povredu finansijskih prava klijenata i žiranata kod MFI, daleko je veći od procesuiranih, jer ta prava klijenti i žiranti, kako je dodao, ostvaruju na sudu, zbog toga što su, po njihovim tvrdnjama, brojni poslovni aranžmani sklopljeni na osnovu neregularne dokumentacije.
»U tim slučajevima zaštita se ne može ostvariti u vansudskom postupku, već na sudu«, precizirao je Kalač.

Problemi klijenata i žiranata, kako je kazao, isti su ili slični kao u prošloj godini i odnose se, između ostalog, na visoke iznose obračunatih kamata, na kredite u otplati bez njihovog znanja, odobravanje klijentu više kredita, ne vodeći računa o njegovoj zaduženosti, odobravanje više kredita na osnovu jemčeve dokumentacije za jedan kredit.
»Iz perioda kreditne ekspanzije, 2005. do 2008. godine, bilo je najviše prigovora. Iz sklopljenih poslovnih aranžmana sa bankama i MFI u ovoj godini nije prispio nijedan prigovor«, objasnio je Kalač i naveo da to može da govori o smanjenju kršenja finansijska prava klijenata i žiranata u sklopljenim kreditnim aranžmanima sa bankama i MFI.
Kijenti i žiranti, koji su se obratili Kalaču, za zaštitu finansijskih prava koje su povrijedile banake i MFI dobili su zaštitu kroz vođenje vansudskog postupka, davanjem predloga rješenja spora, preporukom i savjetom.

„S obzirom na to da se radi o sporovima u strogim obligacionom odnosima, postojeće mehanizme koji su mi, po važećim zakonskim propisima na raspolaganju, treba unaprijediti i ojačati“, precizirao je Kalač.

On je naveo da je klijente i žiranate koji su mu se obratili, a prethodno nijesu podnijeli prigovor banci i MFI, uputio na vođenje internog postupka jer, kako je objasnio, prema Zakonu o bankama i Odluci o Bankarskom ombudsmanu, oni, prije podnošenja zahtjeva za zaštitu finansijskih prava Bankarskom ombudsmanu, treba da okončaju interni postupak pred bankom, odnosno MFI.

Kalač je saopštio da je u slučajevima gdje su prisutne krivične radnje u žiriranju ili drugim postupcima u sklapanju kreditnih i drugih poslovnih aranžmana sa bankama i MFI, klijentima i žirantima, savjetovao pokretanje postupka pred nadležnim pravosudnim organima kako bi zaštitili finansijska prava.

»Žiranti koji su tražili da ponište žiranstvo, koje imaju na osnovu falsifikovane dokumentacije, zloupotreba dokumentacije jednog jemstva za regulisanje nekoliko kredita, prevara, dao sam savjet da treba da se obrate tužilaštvu, policiji i drugim organima i prijave krivično djelo, podnesu krivične prijave«, rekao je Kalač.

On je objasnio da se kod podnijetih prigovora klijenata i žiranata za kršenje finansijskih prava prema sklopljenim poslovnim aranžmanima sa bankama i MFI, gdje je prisutna neregularna dokumentacija ne može se voditi vansudski postupak, već postupak kod nadležnih pravosudnih organa, zbog dokazivanja krivičnih radnji.

»U tim slučajevima je neophodno angažovanje tih organa u zaštiti klijenata i žiranata. U svim drugim slučajevima žaštita njihovih finansijskih prava može se ostvariti u vansudskom postupku, uz pristanak obje strane u sporu, i dobrovoljnost izvršenja tog postignutog rješenja«, zaključio je Kalač.

 


 

CdM/MINA-business, 07. maj 2012. godine

U postupku žiriranja ima prevaranata i falsifikatora

U postupku žiriranja prisutne su brojne krivične radnje, zloupotrebe, prevaranti i falsifikatori, saopštio je bankarski ombudsman Halil Kalač na konsultativnom saslušanju u Skupštini, dok su iz opozicije i nevladinih organizacija ocijenili da tu ima mita, korupcije i organizovanog kriminala.

Kalač je kazao da je u tom slučaju samo mogao da provjeri da li se stvarno radi o krivičnim radnjama i da klijenta uputi na nadležne organe za krivični postupak, odnosno tužilaštvo, sudove i policiju, prenosi MINA-business.

“To se ne može rješavati u vansudskom postupku. Žiranti su bili nezadovoljni jer ja to ne mogu rješavati, ali ne mali broj građana ne želi da prijavi te radnje zbog dobrih prijateljskih i rodbinskih veza što je pomalo začuđujuće”, rekao je Kalač na konsultativnom saslušanju na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

On je kazao da se instituciji bankarskog ombudsmana u prošloj, ujedno i prvoj godini rada, javilo nešto preko hiljadu klijenta i žiranata koji su tražili neki vid zaštite zbog finansijskih i ekonomskih problema u kojima su se našli zbog poslovnih aranžmana sa bankama i mikrokreditnim institucijama MFI u Crnoj Gori.

“Taj broj je mali u odnosu na broj klijenata i žiranata koji imaju izvjesne poteškoće, ali taj broj može biti uzorak da se na njemu vide koji su to problemi sa kojima se klijenti i žiranti srijeću u svom poslovanju sa bankama i MFI”, rekao je Kalač.

Prema njegovim riječima, glavni problemi se odnose na vraćanje kredita iz aranžaman koji su zaključeni u periodu kreditne ekspanzije i ekonomskog rasta.
Kalač je ocijenio da su međutim i klijenti i žiranti bili vrlo neoprezni kada su ulazili u takvu vrstu obligacionih odnosa, a bilo je i slučajeva da pojedini klijenti nijesu ni čitali ugovor koji su potpisali.

Osim toga on je naveo da je bilo i izvjesnih manjkavosti koje su se ogledale u definisanju kamatne stope i u činjenici da su pojedine banke pribjegle maksimalnom obezbijeđenju svojih kredita u smislu žiranata i hipoteka, kako bi se zaštitile od svih rizika.

“Učinio sam maksimum u toj prvoj godini rada gdje su brojne nepoznanice bile prisutne i kod banaka i kod klijenata i žiranata", tvrdi Kalač.

Bankarski ombudsman smatra da postoje manjkavosti i u zakonskoj regulativi i da je potrebno donijeti nove zakone ili dopuniti postojeće, koji bi se na nov i potpun način definisala prava klijenta i žiranata koja su sada polovično u nekim zakonima
pomenutima.

Viceguverner Centralne banke CBCG, Milojica Dakić, rekao je da za skoro godinu i po rada bankarskog ombudsmana ima pozitivnih efekata njegovog djelovanja u bankarskom sektoru.

On je napomenuo i da su rashodi bankarskog ombudsmana u prošloj godini iznosili 56,8 hiljada eura.

Sekretar Udruženja banaka, Mirko Radonjić, nije se međutim složio sa stavom Kalača da ima nerazumijevanja banaka.

“Banke rade sa tuđim novcem i one moraju voditi računa o depozitima privrede i građana. Poruka klijentima je da se prvo obrate poslovnim bankama, a sljedeći korak je ombudsman”, rekao je Radonjić.

On smatra da, kada su u pitanju falsifikati, u tom slučaju treba da odgovara onaj ko je kriv.

“Ne može se dati poruka javnosti da banka treba da vrati sredstva prevarenim žirantima. Moramo ići pojedinačno od slučaja do slučaja i moramo odvojiti i klijente banaka od klijenata MFI”, rekao je Radonjić.

Predstavnik NVO Građanski bankarski ombudsman, Dejana Savićević, smatra da je zabrinjavajuća činjenica da bi trebalo da odgovaraju svi oni koji su falsifikovali dokumenta, misleći pritom na agente banka koji su bili određeni za dodjelu kredita građanima.

Ona je pitala predstavnike CBCG i Udruženja banaka zašto ne prebace teret dokazivanja sa žiranata na banke.

“Ne može CBCG olako da prelazi preko nepodnošenja izvještaja pojedihih MFI. Zašto je odobreno da se banke i MFI ponašaju kao zelenaši i kamataši?” pitala je Savićević podsjećajući na bivši Agroinvest koji je sada preimenovan u Monte kredit koji je, kako kaže, ojadio toliko ljudi širom Crne Gore.
Ona je kazala da je nejasno zašto toj MFI, CBCG i Udruženje banaka i dalje dozvoljavaju da radi.

Predsjednik Odbora i poslanik Socijalističke narodne partije SNP, Aleksandar Damjanović, kazao je da je sadašnji nivo zaduženosti građana 800 miliona eura, dok je broj klijenata i žiranata veći od 200 hiljada.

 


 

VIJESTI.me, 07. maj 2012. godine

Bankarski ombudsman: Država da donese zakon o ličnom bankrotu građana

Vlada predlogom zakona o potrošačkim kreditima,čije se usvajanje uskoro očekuje, mora omogućiti da se svi postojeći kreditni aranžmani između banaka i njihovih klijenata preispitaju kako bi se uklonile sve nepravilnosti i u potpunosti zaštitila finansijska prava građana .

To je danas istaknuto na Odboru za ekonomiju, budžeti i finansije gdje je bankarski ombudsman Halil Kalač govorio o problemima, teškoćama i nepravilnostima sa kojima se građani suočavaju u ostvarivanju svojih finansijskih prava kod banaka i mikrokreditnih finansijskih institucija.

Kalač je kazao da je uočio brojne kivične radnje koje se moraju sankcionisati, a predložio je i da država donese zakon o ličnom bankrotu građana kojima bi se pomoglo da izađu iz finansijskih teškoća.

Od tog zakona ne treba bježati, jer bi to negdje bilo slično stečajnom postupku koji omogućava rešavanje problema u preduzećima" objasnio je Kalač.

On je istakao i da je nivo finansijske pismenosti građana na niskom nivou što je doprinijelo da se "uvuku" u brojne probleme sa bankama i mikrofinansijskim institucijama zbog čega je potrebno da država hitno donese strategiju o finansijskoj edukaciji građana.

 


DAN, 18. januar 2012. godine

BANKARSKI OMBUDSMAN

U Tivtu 30 prevarenih

Pomoć od bankarskog ombudsmana dr Halila Kalača juče je u Tivtu tražilo 30 klijenata i žiranata koji vraćaju tuđe kredite. Prevareni jemci mahom su zaposleni na aerodromu Tivat i u Opštini, a većina je saznala da su žiranti tek kad im je stiglo rješenje iz banke o administrativnoj zabrani, rekao je Kalač novinarima nakon sastanka sa građanima.

– Bilo je i biznismena, ljudi koji imaju kredite za izgradnju stanova i nekretnine za prodaju, predstavnika kompanija i preduzetnika. Oni su se žalili na visoke kamate i tražili reprogram jer bi željeli da im se smanji rata zbog smanjenog boniteta – rekao je Kalač.

On je objasnio da je veći broj žiranata tvrdio da su postali jemci na osnovu neregularnih radnji korisnika kredita ili drugih subjekata. Dio žiranata i klijenata je prijavio krivične radnje jer nijesu znali kome su jemci, koliki je iznos kredita, na koji vremenski period i sa kojom kamatnom stopom. To su saznali tek kad su stigle administrativne zabrane.

– Dio žiranata je podnio prijave tužilaštvu i policiji, a mnogi su od mene tražili savjet šta da urade – istakao je Kalač.
 
On ukazuje da žiranti uglavnom imaju nedovoljna znanja o svojim pravima.

– Klijent i žirant u statusu jemca su izjednačeni. Banka istovremeno može da naplaćuje i od jednog i od drugog. U izvjesnim slučajevima, prema Zakonu o obligacijama, banka ima pravo da prije naplaćuje od žiranta nego od klijenta. Banke se teže odlučuju da naplaćuju dug od imovine klijenta, jer postupci naplate hipoteka traju godinama – rekao je Kalač, uz ocjenu da to nije u duhu dobre bankarske prakse razvijenih ekonomija. Naglasio je da se zakonska regulativa zaštite klijenata i žiranata mora poboljšati i da je dao prvi predlog radne verzije, novog zakona o zaštiti klijenata i žiranata, koji će onemogućiti banke da koriste „zakonske širine“.

Svi prevareni klijenti i žiranti su uglavnom od 2005. do 2010, a 2008. i 2009. zabilježen je najveći broj prigovora. Ohrabruje što u 2011. imamo samo dvije pritužbe zbog zloupotreba i krivičnih radnji – istakao je Kalač i dodao da se banke žale da im se ne vraća kredita vrijednih 450.000 eura.

Uoči razgovora sa žirantima i klijentima iz Tivta, bankarskog ombdusmana primio je gradonačelnik Miodrag Kankaraš.

 

Copyright 2011 © Bankarski Ombudsman Crne Gore