English
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Kontakt informacije


Tel: 020 230 695
Fax: 020 230 695
Email:bankarski.ombudsman@cbcg.me
 

Dodatne informacije


Ovdje mozete preuzeti formular:

Download
 

Mapa

 

Bankarski ombudsman u medijima - 2014

POBJEDA.ME - 29.03.2014. godine

CDM - 22.03.2014. godine

POBJEDA.ME - 12.03.2014. godine

PORTALANALITIKA.ME - 05.03.2014. godine

VIJESTI - 06.02.2014. godine


 

POBJEDA.ME - 29.03.2014. godine

Kalač: U Crnoj Gori kamatne stope neopravdano visoke

PODGORICA – Bankarski ombudsman Halil Kalač preporučio je bankama u Crnoj Gori da smanje kamatne stope na minusna stanja tekućih računa građana i kreditne kartice, jer su, kako je ocijenio, neopravdano visoke,kazao je agenciji Mina Kalač.

- Nominalne i efektivne kamatne stope banaka na minusna stanja (overdraft kredit) i kreditne kartice opterećuju prihode i budžet domaćinstava i utiču na pogoršanje životnog standarda građana-,istakao je Kalač. On je kazao,da je u Crnoj Gori je na kraju decembra bilo 70,06 hiljada partija tekućih računa građana. Dozvoljeni, a realizovani minus, iznosio je 28,8 miliona eura. - Prosječno ponderisana nominalna kamatna stopa iznosila 17,61%, a efektivna 18,01 % na godišnjem nivou-,objasnio je Kalač I dodao da,partija kreditnih kartica građana na kraju decembra bilo je 33,17 hiljada, sa ugovorenim iznosom duga od 52,6 miliona eura i stvarnim stanjem duga od 29,1 milion eura.

On je precizirao da prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa iznosila je 15,43 %, a efektivna 15,7 % na godišnjem nivou. -Za tako visoke kamatne stope na ovim bankarskim proizvodima, banke nemaju opravdanje i trebalo bi značajno da ih smanje-, poručio je Kalač. Prema njegovim riječima, u ovoj godini je nastavljen rast tih kamatnih stopa, iako svi parametri ukazuju da bi trebalo da dođe do njihovog smanjenja. -Pasivne kamatne stope na depozite ostvarene su ispod tri odsto na godišnjem nivou u prošloj godini i imaju tendenciju pada u prvim mjesecima ove. Depoziti građana i ukupni depoziti imaju trend rasta - naglasio je Kalač.


CDM - 22.03.2014. godine

Pomoć bankarskog ombudsmana zatražilo 76 građana

Bankarskom ombudsmanu se u prva dva mjeseca ove godine obratilo ukupno 76 klijenata, žiranata i građana, a prigovori su se najviše odnosili na kredite, bankovne kartice, račune i depozite.

Bankarski ombudsman Halil Kalač rekao je agenciji MINA-business da su mu se pored pojedinaca, za zaštitu svojih prava obraćali i preduzetnici i kompanije.

Prigovori klijenata pojedinaca su se najviše odnosili na kredite, bankovne kartice, račune i depozite.

„Kada su u pitanju krediti, može se zaključiti da se većina prigovora na banke, odnosi na period kreditne ekspanzije u vremenu 2006. do 2009. godine. Kada je riječ o bankovnim karticama, prigovori se odnose na kreditne i debitne kartice“, saopštio je Kalač.

Kada su u pitanju tekući računi građana, Kalač je rekao da je najviše prigovora u januaru i februaru bilo na minusna stanja (kamata, ostali troškovi).

„Kod depozita prigovori se odnose na visinu kamate, tačnost i redovnost njenog obračuna“, dodao je Kalač.

Prema njegovim riječima, najviše prigovora na kredite odnosi se na stambene i potrošačke, kao i overdraft.

Kada su u pitanju stambeni krediti radi se o hipotekarnim stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima.

„Po ovoj vrsti stambenih kredita, osnovna primjedba je da je Hypo Alpe Adria banka HAAB plasirala bankarski poroizvod visokog rizika, a da o tome nije obavijestila potencijalne klijente i da je ugovorima u ovim kreditnim aranžmanima sav rizik prebacila na klijente“, rekao je Kalač.

HAAB je, prema njegovim riječima, odbila prigovore klijenata i nije prihvatila preporuku bankarskog ombudsmana za rješavanje tog problema.

„Klijenti su podnijeli kolektivnu tužbu nadležnom sudu, njih 230“, podsjetio je Kalač.

Kod potrošačkih kredita prigovori su se odnosili na visinu kamate i drugih troškova koji prate korišćenje kredita.

Kod bankovnih kartica prigovori su se odnosili na visoku kamatnu stopu i troškove bankomata, kao i česte zaloupotrebe kartica.

Građani su imali primjedbe i na troškove održavanja, prometa i zatvaranja tekućih računa kod banaka.

„Najveći broj prigovora odnosi se na troškove korišćenja dozvoljenog minusa, (visinu kamatne stope koja se obračunava na minusna stanja) i druge prateće troškove. Visina kamatne stope kod minusnih stanja na mjesečnom nivou se kreće oko dva odsto, što predstvlja veoma visoku kamatnu stopu“, smatra Kalač.

Prigovori su se odnosili i na zahvatanje sredstava sa računa više od 50 odsto primanja.

Kada su u pitanji depoziti građana, prigovori su se odnosili na visinu kamatne stope, tačnost i redovnost obračuna kamate.

Primjedbe su bankarskom ombudsmanu u prva dva mjeseca uputili i preduzetnici i društva sa ograničenom odgovornošću. Najviše prigovora odnosilo se na sklopljene kreditne aranžmane iz perioda kreditne ekspanzije, čija je realizacija u toku.

„Primjedbe se odnose na neprihvatanje reprograma kredita ili prihvatanje po nepovoljnijim uslovima od stanja iz ugovora o kreditu. Žalbe se odnose i na visoke kamatne stope na kredite u otplati“, saopštio je Kalač.

Preduzetnici i kompanije su se žalili i na neodobravanje novih kredita ili odobravanje po nepovoljnijim uslovima, kao i na blokadu računa i tjeranje u nelikvidnost.

Žiranti su dali prigovore na banke i mikrofinansijske institucije (MFI) za kreditne aranžmane u kojima su jemci u periodu kreditne ekspanzije od 2006. do 2009. godine, a čija je realizacija u toku.

„Prigovorili su zašto vraćaju tuđi kredit. Po tom osnovu blokirani su im računi sa prihodima i dovedeni su u tešku materijalnu situaciju“, objasnio je Kalač.

Banke i MFI, kako je dodao, ne čine sve da te kredite naplate od klijenata nego naplaćuju od žiranata.

“Prigovarali su i na nedostupnost informacija i dokumentacije klijenta i ugovora o kreditu, visinu duga klijenta, nedavanje podataka o drugim žirantima po kreditu“, zaključio je Kalač.


POBJEDA.ME - 12.03.2014. godine

Održano konsultativno saslušanje na temu stambenih kredita u švajcarskim francima: Spor banke i klijenata riješiti kompromisno

Iz Centralne banke je poručeno da ta institucija ne može rješavati sporove banaka i klijenata, dok u Ministarstvu finansija smatraju da skupštinski Odbor ni druge institucije ne treba da presuđuju u sporu između Hypo Alpe Adria banke i njenih klijenata

PODGORICA – Spor u vezi sa stambenim kreditima u švajcarskim francima (CHF) bilo bi najbolje riješiti kompromisno, ali je neophodno veće učešće drugih institucija, prije svega Centralne banke (CBCG), ocijenjeno je na jučerašnjoj sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet na kojoj je održano konsultativno saslušanje na temu stambenih kredita u CHF.

Na konsultativno saslušanje, kako prenosi agencija Mina biznis, nijesu došli predstavnici ministarstava ekonomije i pravde, dok su se pozivu odazvali predstavnici Centra za zaštitu potrošača (CEZAP), Hypo Alpe Adria banke (HAAB), CBCG, Udruženja banaka i bankarski ombudsman i predstavnici Ministarstva finansija.

CEZAP je 17. maja prošle godine podnio tužbu podgoričkom Osnovnom sudu protiv HAAB u ime oštećenih klijenata koji su podigli stambene kredite sa valutnom klauzulom u CHF.

Bankarski ombudsman Halil Kalač kazao je da se radi o bankarskom proizvodu čija je osnovna karakteristika visok rizik.

- Tako je trebalo da bude plasiran, a nije. Radi se o proizvodu sa promjenljivom glavnicom i kamatnom stopom, to je ogromni rizik koji klijenti nijesu mogli podnijeti i dovedeni su u zabludu – dodao je Kalač.

Bankarski ombudsman, kako je naveo, pitao je banku da nađe zajednički dogovor sa klijentima, što HAAB nije poslušala.

- Bankarski ombudsman ne potencira da se ovo riješi na sudu, već da se izmijeni ugovor da se kredit tretira u eurima sa fiksnom kamatom na dan odobravanja kredita – rekao je Kalač i dodao da banka ni to nije prihvatila.

Predstavnik CBCG Nikola Bašanović saopštio je da ta institucija ne može rješavati sporove banaka i klijenata i da ne želi da se miješa jer nije mjesto nadležnosti za to, već sud.

Predstavnik Ministarstva finansija Dragan Darmanović kazao je da ni Odbor ni druge institucije ne treba tu da presuđuju, već da to treba riješiti dogovorom banke i klijenata, a u krajnjem to je Sud.

Poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Jelić pitao je da li su klijenti dobili kvalitetnu informaciju.

- Svi potrošači ne mogu biti ni bankari ni ekonomisti. Da li su znali šta ih čeka – pitao je Jelić.

On je predložio da obje strane sjednu i u mirnom tonu pokušaju to da riješe.

- Nije rješenje suđenje, hajde da dođemo do kompromisa – poručio je Jelić.

Poslanik Socijaldemokratske partije Damir Šehović smatra da je CBCG morala da nađe za shodno da se aktivnije bavi ovom tematikom.

Šehović je naveo da je jedno od rješenja sudski postupak, zatim izmjena zakona, što je legitiman zahtjev, ali za retroaktivno djelovanje potrebno je dokazati javni interes, što nije lako, ili dogovor dvoje strane.

- Treba pokušati naći zajednički izlaz iz te situacije. Niko ne traži da se krediti ponište već da se nastave plaćati po nekim ,,normalnijim“ uslovima – ocijenio je Šehović.

Odbor, kako je naveo, ne preuzima ulogu suda niti to može.

Poslanik Pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić ocijenio je da su predstavnici ministarstava pravde i ekonomije trebalo da budu na sjednici i da je CBCG trebalo da nađe načina da reaguje na vrijeme.

On je pitao predstavnike HAAB-a koliko vremena je potrebno da se plasira novi proizvod i koliko je ljudi uključeno u takav proces.

- U svakoj reklami i najavi mora da se navede da postoji rizik. Nijeste naznačili taj rizik – dodao je Bojanić.

On je naveo da podržava izvještaj bankarskog ombudsmana i da se u tom pravcu treba kretati.

Predsjednik Odbora i poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović ocijenio je da rasprava ima smisla, kao i da se na taj način ne može uticati na sudove.

- Nije loše da javnost čuje i zna, jer se rješenje mora naći. Može da se ide dogovorno ili da čekamo ishod sudskog spora – rekao je Damjanović i dodao da će imati i neke inicijative nakon sjednice Odbora.

CEZAP: Doveli klijente u zabludu

Direktorka CEZAP-a Olga Nikčević ocijenila je da su obmanjujuće i nepotpune reklame dovele klijente u zabludu da će tako dobiti najpovoljniji kredit.

- Nije se to desilo, već su izgubili i ono što su imali. Banka je sav rizik prevalila na klijente, ljudi su upali u živi pijesak – dodala je Nikčević.
Koordinator projekta Dragan Senić kazao je da su uzimanjem kredita klijenti dovedeni u “dužničko ropstvo“.

- Očigledna je nesrazmjera između informacije i rizika, jer je banka znala da je CHF na istorijskom minimumu i rizik je prebacila na potrošača. Ako se banka osigurala, to je morala da uradi i sa svojim klijentima – dodao je Senić.

Banka se zadužila na isti način kao klijenti

Advokat HAAB-a Vanja Mugoša nije se složio da ovakav vid saslušanja ne predstavlja pritisak na sudske instance.

- Banka je imala pravo da izdaje kredite sa valutnom klauzulom, banka nije mogla znati kretanje kursa. HAAB se zadužila na identičan način kao i klijenti, tako da se ne može pričati o ekstra profitu za banku – precizirao je Mugoša.

On je naveo i da su 44 zaposlena banke podigli te kredite.

- CEZAP koristi priliku da blati HAAB koristeći medije i sad i Skupštinu – smatra Mugoša.

Predsjednik Odbora Aleksandar Damjanović je kazao da saslušanje ne može ni pozitivno ni negativno uticati na sud ako on radi nezavisno.


PORTALANALITIKA.ME - 05.03.2014. godine

KALAČ: “Podgoričkim modelom” ravnopravno tretirati građane

Bankarski ombudsman dr Halil Kalač podržava donošenje zakona o dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju, kojim se definiše novi pristup u rješavanju problema nekvalitetnih kredita. Nacrt zakona je pripremljen, a javna rasprava traje do 11. marta.  Kalač je dostavio primjedbe na nacrt zakona, među kojima se ističe ocjena da se predloženim dokumentom  na nejednak način tretiraju dužnici  banaka, mikrofinansijskih institucija (MFI) i društava za finansijski lizing.

- Bankarski ombudsman podržava osnovne ciljeve donošenja Zakona  o dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju koji ima za cilj da se stvori stimulativni okvir koji podržava realno restrukturiranje u vansudskom postupku ekonomski održivih privrednih subjekata i fizičkih lica, korisnika  kredita i finansijskog lizinga. Efekti krize mogu se najjasnije kvantifikovati kroz nivo nekvalitetnih kredita (NPL) u odnosu na ukupne kredite. Da bi osnažile svoje bilanse i kapital, neke banke su prenijele značajne portfelje nekvalitetnih kredita na faktoring kompanije, ili na svoje matične banke sa sjedištem u inostranstvu, što je rezultiralo formalnim smanjenjem nekvalitetnih kredita. Međutim, problem nekvalitetnih kredita nije suštinski riješen, problemi su ostali neriješeni u realnom sektoru i sektoru stanovništva - konstatovao je Kalač u izjavi dostavljenoj Portalu Analitika, napominjući da dosadašnji pristup banaka u rješavanju ovog problema nije dao efekte.

- Banke su individualno pokušale da izvrše restrukturiranje dugova produžavanjem rokova otplate kredita i prinudnom naplatom. Međutim, takvo restrukturiranje, koje je obuhvatalo samo reprogramiranje dugova, dalo je pozitivne efekte jedino u slučajevima kada je dužnik bio suočen sa privremenim problemima. Zbog toga je bilo potrebno definisati novi pristup rješavanju problema. Nacrt zakona se zasniva na konceptu dobrovoljnosti učesnika u restrukturiranju. Dužnici, uključujući i građane, i njihovi povjerioci dobrovoljno učestvuju u pregovaranju o dugu sa ciljem postizanja rješenja sa kreditorom, na obostrano zadovoljstvo. Iz perspektive dužnika, umjesto posljedica koje bi nastale pokretanjem postupka stečaja, a kod fizičkih lica prinudna naplata iz fiducije, hipoteke i jemaca, otvara se perspektiva za ekonomski opstanak i razvoj.
Iz perspektive povjerilaca, može se postići bolji povraćaj datih sredstava putem zajedničkih  napora da se podrži spasavanje dužnika  koji je u problemima i značajno smanje troškovi koji se vezuju za  sudske postupke. Osim toga, vansudsko restrukturiranje duga obezbjeđuje fleksibilnost mehanizama restrukturiranja, kojima se može pribjegavati pri planiranju rješavanja  nastale situacije - naveo je Kalač.

Kako je dodao, nacrt  Zakona se zasniva i na konceptu koordiniranja aktivnosti za finansijsko restruktiriranje.

- Radi obezbjeđivanja neophodne koordinacije, definisano je da se finansijsko restrukturiranje sprovodi, kod privrednih društava i preduzetnika, uz obavezno institucionalno posredovanje, uz pomoć institucije koja obezbjeđuje sprovođenje postupka posredovanja, uz učešće za to posebno licenciranjih lica– posrednika. Međutim, treba zakonom predvidjeti tu mogućnost i za fizička lica. Bankarski ombudsman podržava zakonsko rješenje koje predviđa nove mehanizme  restrukturiranja dugova. Smatra da ovaj zakon treba usvojiti urgentno, jer su  nekvalitetni krediti (NPL) jedan od najvećih problema naše ekonomije. Posljednji podaci CBCG pokazuju da su ukupni nekvalitetni krediti iznose 468,4 miliona eura, odnosno 17,5 odsto ukupnih kredita - podsjetio je Kalač.

Konstatovao je da će od rješavanja problema nekvalitetnih kredita korist prvenstveno imati  banke, kroz smanjenje loših potraživanja i povećanja finansijske stabilnosti.

- Preduzeća će  imati koristi jer će nastaviti da rade umjesto da idu u stečaj. Građani će moći da  vraćaju kredite umjesto da ostaju bez imovine date za hipoteku, ili da njihov kredit vraćaju jemci, dok će država dobiti subjekte koji mogu da servisiraju poreske obaveze - pojasnio je Kalač.

Bankarski ombudsman smatra da nacrt zakona  na nejednak način tretira dužnike  banaka, MFI i duštava za finansijski lizing.

- Nacrtom zakona se definišu ciljevi finansijskog restrukturiranja, i to podsticanje oporavka dužnika (privrednih društava, preduzetnika i fizičkih lica), koji se nalaze u finansijskim teškoćama, očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i omogućavanje pristupa novim kreditnim sredstvima, radi stimulisanja ekonomskog oporavka i rasta,. Ti ciljevi se trebaju ostvariti  kod svih ekonomskih subjekta obuhvaćenih  zakonom, na način što se dužnici trebaju tretirati na isti način, kada su u pitanju mogućnosti rješavanja problema i ostvarivanja ciljeva. Neophodno je da zakon na ravnopravan način tretira sve dužnike. Primjedbe ombudsmana se odnose na to da nacrt zakona na nejednak tretman fizičkih lica kao dužnika, sa ostalim dužnicima. Nacrt Zakona propisuje različite uslove i različite postupke finansijskog restrukturiranja za privredna društava i preduzetnike  od uslova i postupaka predviđenih za fizička lica. Kod privrednih  društava i preduzetnika obuhvaćeni su  dugovi po osnovu svih kredita, a kod  fizičkih  lica samo dugovi po osnovu hipotekarnih kredita, koji su u nacrtu obuhvaćeni pojmom „korisnik hipotekarnog kredita“- saopštio je Kalač, sugerišući da se nacrt zakona dopuni i predvidi da kod fizičkih lica se svi krediti mogu restrukturirati, bez obzira na vrstu kolaterala kao obezbjeđenja. Takođe, bankarski ombudsman predlaže da se dugovanja po finansijskom lizingu tretiraju kao i dugovanja po kreditima, bez obzira na vrstu kolaterala.

Kalač takođe predlaže da se u restrukturiranju duga kod fizičkih lica kao dužnika, predvidi mogućnost institucionalnog posredovanja, ako to ona žele, što je nacrtom predviđeno isključivo za preduzetnike i privredna društva.


 

VIJESTI - 06.02.2014. godine

Kalač o troškovima banaka: Kamate treba da budu i niže

Bankarski ombudsman Halil Kalač rekao je da će Zakon o potrošačkim kreditima prouzrokovati bankama veće troškove, ali da se očekuje da oni neće izazvati veće efektivne kamatne stope.

On je ukazao da su kamate i sada visoke i da očekuje pad u 2014.

Kalač je “Vijestima” objasnio da su veći troškovi mogući zbog naknade kreditnom posredniku koja ulazi u obračun efektivne kamatne stope, davanja ponude na propisanom obrascu potrošaču, obaveznog obavještenja podnosiocu zahtjeva za kredit o odbijanju tog zahtjeva.

Trošak za banke može biti veći i zbog dostavljanja najmanje jednom mjesečno izvještaja o stanju i prometu na računu po osnovu dozvoljenog prekoračenja i izvještaja po nedozvoljenom (prećutno prihvaćenom) prekoračenju, kao i obavještenja o promjeni kamatne stope.

„Očekuje se da ove obaveze neće izazvati povećenje ukupnih troškova koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Primjena tog zakona ne bi trebalo da dovede do povećanja kamatnih stopa na potrošačke kredite i povećanja naknada koje su za njih vezane”, istakao je Kalač. On je naveo da bi svaki dalji rast kamatnih stopa i ukupnih troškova za potrošačke kredite, dodatno opteretili budžet građana i ugrozili njihov životni standard.

Zakon o potrošačkim kreditima počeo je da se primjenjuje 1. februara. Najvažnija novina je da banke moraju klijentima dati precizne i jasne podatke o kreditu na jedinstvenom obrascu za sve. Potrošač koji je uzeo kredit mora biti obaviješten o povećanju kamate ili novim naknadama, dok u slučaju prijevremene otplate neće morati da plati sve troškove.

Teret za porodični budžet

Kako je dodao Kalač, jasne su ocjene da su kamatne stope u bankarstvu Crne Gore visoke i za privredu i za stanovništvo, kao i da su više nego u EU i nekim zemljama u okruženju.

„Očekuje se pad kamatnih stopa u 2014. godini u kreditiranju oba sektora. Visoke kamatne stope na kredite stanovništvu značajno opterećuju porodični budžet i ugrožavaju životni standard građana. Visoke kamatne stope u sektoru stanovništva naročito su prisutne kod minusa po tekućem računu i nenamjenskih kredita”, naveo je Kalač.

 

 

Copyright 2011 © Bankarski Ombudsman Crne Gore