English
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Kontakt informacije


Tel: 020 230 695
Fax: 020 230 695
Email:bankarski.ombudsman@cbcg.me
 

Dodatne informacije


Ovdje mozete preuzeti formular:

Download
 

Mapa

 

Iz aktivnosti Bankarskog ombudsmana CG

Seminar: ,,Pravni aspekt problematičnih kredita i njihovo rješavanje u praksi’’,  29-30.09.2011. godina, Podgorica

Bankarski ombudsman doc. dr Halil Kalač učestvovao na  Seminaru: ,,Pravni aspekt problematičnih kredita i njihovo rješavanje u praksi’’,  29-30.09.2011. godina, Podgortica.

U saradnji  UBCG i Akademije za bankarstvo i finansije iz Beograda, održan je dvodnevni seminar: Pravni aspekt problematičnih kredita i njihovo rješavanje u praksi. Bankarski ombudsman doc. dr Halil Kalač imao je prezentaciju: ,,MONITORING KREDITNOG PORTFOLIJA’’. Predavač je bila Aleksandra Mirosavljević, a prisustvovalo je 18 učesnika, kojima je uručen sertifikat po završetku seminara.

 


 

Seminar: Bazel II (sa osvrtom na Bazel III), od 10. do 12. oktobra 2011. godine


Bankarski ombudsman doc. dr Halil Kalač učestvovao na Seminaru: Bazel II (sa osvrtom na Bazel III), 10 -12. 10.2011. god, Podgorica.

U saradnji  UBCG i ATTF iz Luksembura u Podgorici je održan trodnevni seminar: Bazel II (sa osvrtom na Bazel III), od 10. do 12. oktobra 2011.godine. Prezentaciju  na seminari imao je Bankarski ombudsman doc. dr Halil Kalač - ,,Bazel II i Bazel III sa osvrtom na bankarstvo CG’’. Predavač je bio  gospodin Davy Reinard, ekspert iz ove oblasti i član Bazelskog komiteta. Seminar je bio interaktivnog tipa.

 


 

U Podgorici, 27.05.2011. godine održana XIII Sjednica Savjeta CBCG

Savjetu CBCG  dostavljen je, na uvid, Izvještaj o radu Bankarskog ombudsmana za period  10. decembar 2010. – 31. mart 2011. godine.

Bankarski ombudsman, doc. dr Halil Kalač, informisao je CBCG o vrstama i uzrocima sporova sa kojima se susretao u radu, o postupanju banaka i MFI po prigovorima klijenata, o sprovedenim radnjama po osnovu zahtjeva klijenata, te o datim predlozima i preporukama za rješavanje sporova između klijenata  banaka i MFI.

Bankarski ombudsman Godišnji izvještaj o svom radu podnosi Skupštini Crne Gore.

 


 

Seminar : ,,Menadžment odnosa sa klijentima’’
21-23 mart 2011. god, Podgorica

Uz učešće Bankarskog ombudsmana Crne Gore, u organizaciji UBCG   i angažovanje  Agencije ATTF iz Luksemburga, održan je seminar na temu: ,,Menadžment odnosa sa klijentima’’ u Podgorici u vremenu od 21-23 marta 2011. godine.

Seminaru  su prisustvovali predstavnici ponude finansijskih proizvoda i usluga (banaka) zaintertesovanih za savremeni menadžment odnosa sa klijentima (kupcima).

Ova vrlo aktuelna tema  obrađena je u izlaganjima i prezentacijama experta za tu oblast: Bankarskog ombudsmana Crne Gore  doc. dr Halila Kalača ne temu: ,,Menadžment odnosa sa klijentima u bankarstvu Crne Gore’’  i menadžera Agencije ATTF iz Luksemburga, Philipp Maclota, magistra ekonomskih nauka, na temu: ,,Upravljanje odnosima sa klijentima’’. Aktivno učešće na seminaru uzeli  su predstavnici  banaka u Crnoj Gori.

Tokom  seminara prezentirane su  vještine u upravljanju  odnosima sa klijentima koje se mogu  koristiti  za ostvarivanje uspješnih rezultata u bankama. Efikasan menadžment odnosa sa klijentima pokreće sve uspješne organizacije.

Na seminaru su prezentirane bitne komponente menedžmenta u ovoj oblasti i prezentirane vještine povezane sa menadžmentom odnosa sa klijentima. To se prije svega odnosi na:

  • definisanje menadžmenta odnosa sa klijentima u bankarstvu,
  • važnost menadžmenta odnosa sa klijentima u bankarstvu,
  • identifikovanje  komponenti upravljanja odnosima sa klijentima,
  • definisanje faktora koji mogu uzrokovati neuspjeh upravljanja odnosima sa klijentima,
  • identifikovanje različitih načina da  zaposleni banaka utiču na poboljšanja u odnosima sa klijentima,
  • identifikovanje  klijenata i prepoznavanje  njihovog uticaj na poslovanje  banke,
  • procjenjivanje kvaliteta sistema upravljanja klijentima u bankama,
  • preduzmanje koraka za sprovođenje manadžmenta odnosa sa klijentima u finansijskim organizacijama.

 

Copyright 2011 © Bankarski Ombudsman Crne Gore