English
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Kontakt informacije


Tel: 020 230 695
Fax: 020 230 695
Email:bankarski.ombudsman@cbcg.me
 

Dodatne informacije


Ovdje mozete preuzeti formular:

Download
 

Mapa

 

Mediji o Bankarskom ombudsmanu i zaštiti klijenata - 2010

www.SEEbiz.eu, 18. novembar 2010. godine

www.SEEbiz.eu, 17. novembar 2010. godine

RTCG, 05. novembar 2010. godine

www. SEEbiz.eu, 19. oktobar 2010. godine

www.SEEbiz.eu, 12. avgust 2010. godine

www.SEEbiz.eu, 01. maj 2010. godine

 


www.SEEbiz.eu, 18. novembar 2010. godine
 
ZAHTJEVI

Bankari traže bržu realizaciju hipoteke

PODGORICA - Predsjednik Udruženja banaka Esad Zaimović je ocijenio da su bankari zadovoljni najnovijim mjerama Centralne banke CBCG, među kojima je najznačajnija ona o upravljanju kreditnim rizikom.

On je rekao da je rok do kraja marta do kada će Vlada, kako je vicepremijer dr Vujica Lazović, čekati banke da povećaju kreditnu aktivnost je korektan.

"Tri mjeseca su dovoljna bankama da saldiraju rezultate najnovijih mjera i da Vlada nakon toga ocijeni ima li potrebe za formiranjem razvojne banke. Prvi efekti odluka CBCG osjetiće se na kraju ove godine“, kaže Zaimović.

Zaimović vjeruje da će se rasteretiti bilansi banaka koji sada opterećuje nekvalitetna aktiva, odnosno kašnjenje otplate kredita. Zbog toga moraju da izdvajaju veliki iznos za rezervacije.

Prema njegovim riječima tražiće izmjene zakona o svojinskim odnosima i o izvršnom postupku što bankarima predstavljaju barijeru.

"Naš cilj je da se ubrzaju postupci, jer je sada preko suda teško realizovati hipoteku“, kaže predsjednik Udruženja banaka Crne Gore Esad Zaimović.

 


www.SEEbiz.eu, 17. novembar 2010. godine
 
KAMATNE STOPE

Vujica Lazović: Kredite sa kamatama od 12 do 15 odsto niko ne može da vraća

PODGORICA - Vlada će najkasnije do kraja prvog kvartala naredne godine čekati poslovne banke da povećaju kreditnu aktivnost i poboljšaju uslove.

Ukoliko se to ne dogodi, država će formirati razvojnu banku koja se kao mogućnost pominje i u ekonomskoj politici za narednu godinu, kazao je za Pobjedu potpredsjednik Vlade prof. dr Vujica Lazović.

On kaže da će do tada ćemo paralelno preduzimati mjere.

"Juče smo imali radni sastanak i dogovorili se o redu poteza. Naredne nedjelje sastaćemo se sa privrednicima kako bismo čuli njihovo mišljenje. Razgovaraćemo i sa Centralnom bankom i napraviti elaboraciju“, najavio je vicepremijer.

Lazović kaže da se u Vladi razmišlja o formiranju razvojne banke, ali da odluka nije donesena.

Odgovarajući na pitanje da li je izvjesno da se računa na Prvu banku, koja bi se pretvorila u državnu razvojnu, Lazović kaže da je to samo jedna od mogućnosti, ali ne i jedina koja se analizira i ništa više od toga.

"Banka može biti formirana u privatno-javnom partnerstvu, sa fondom koji će imati 40 odsto, a država 60 odsto vlasništva. Kao mogućnost postoji i transformacija Investicionorazvojnog fonda. Model je bitan, ali ne toliko koliko nam je važno da napravimo presiju na one koje daju kredite uz ogromne kamatne stope“, saopštio je Lazović.

Prema njegovim riječima ne može se reći da u Crnoj Gori nema zdravog biznisa i ekonomski isplativih projekata, što bankari uporno ponavljaju.

"Ali je istina da nema regularnog biznisa koji će sa ovakvim kreditnim uslovima ostvariti profit i redovno ga vraćati“, tvrdi vicepremijer.

Lazović ističe da kredite sa kamatama od 12 do 15 odsto niko ne može da vraća.

"Nema legalnog biznisa koji to može uraditi“, kaže vicepremijer.

"Realna kamata za biznis je maksimalno sedam odsto. Za privredu, trebalo bi da se kreće od pet do sedam procenata. To je u visini kamate koju sada banke odobravaju na depozite. Sve preko toga je nerealno“, kaže Lazović.

 


RTCG, 05. novembar 2010. godine

Izabran bankarski ombudsman

Skupština je danas izabrala Halila Kalača za prvog bankarskog ombudsmana u Crnoj Gori.

Predlog je dobio značajnu većinu poslanika u Skupštini.

Kalač je za bankarskog ombudsmana izabran nakon više od godinu čekanja. Njega je za tu funkciju predložila Demokratska partija socijalista.

U članu 92 Zakona o bankama, između ostalog, piše, da je bankarski ombudsman nezavisan i u vansudskom postupku učestvuje u rješavanju spornih pitanja između klijenata i banaka, kao i da se na tu funkciju može izabrati osoba u čiju se nepristrasnost ne smije sumnjati.

 


www.SEEbiz.eu, 19. oktobar 2010. godine
 
ODGOVOR

Bankari odgovaraju Medojeviću: Žiranti su zaštićeni

PODGORICA - Žirante za kredit u Crnoj Gori danas je mnogo teže obezbijediti nego ranije u vrijeme kreditne ekspanzije u kojoj se opeklo mnogo građana koji sada vraćaju tuđe dugove.

Pažnju je privukla ideja predsjednika Pokreta za promjene PzP Nebojše Medojevića kako bi Centralna banka Crne Gore CBCG trebalo da obaveže komercijalne banke da iskoriste sve zakonske mogućnosti da novac naplate od korisnika kredita.

U Hypo Alpe Adria Banci ne žele da komentaršu inicijative političara ali kako kaže direktroka marketinga Željka Radulović interesantan im je svaki prijedlog za zaštitu klijanata i žiranata, navodi Radio Slobodne Evropa RSE.

"Nama je u prvom planu zaštita naših klijenata. Žiranti su tu u toku jer kada neko stupi u ugovorni odnos sa našom bankom, uzme kredit i hopotetički dođe u kašnjenje, procedura je takva da podsjećamo, opominjemo i zovemo i njega i njegovog žiranta. Znači, šaljemo paralelnu dokumentaciju, opomene, pozive i slično. O svemu su obaviješteni i klijent i žirant. Ukoliko u roku od 45 dana sve ove opomene ne urode plodom tada šaljemo sredstva obezbjeđenja i njemu i žirantima. Dakle, žirant je u svakom trenutku obaviješten o tome šta se dešava", kaže Radulović.

Da su žiranti maksimalno zaštićeni od banke jer je to i u njenom interesu tvrde i u Erste banci.
Relja Đurović direktor sektora za stanovnisštvo kaže da ta banka prije svega pokušava svojim klijentima da pronađe opciju koja će ih relaksirati trenutnih obaveza na način što će ih ili reprogramirati.

"Tako će mjesečne obaveze biti manje ili ćemo im ponuditi kredit kojim će moći da refinansiraju neke obaveze, ili u našoj banci ili u drugim bankama. Tek ukoliko takve varijante ne ne naiđu na pozotovan odgovor ili na mogućnost da se mogu tako realizovati banka onda mora aktivirati sredstva obezbjeđenja, onda su to žiranti. Dakle, prije svega nastojimo da sa klijentom nađemo modus kako da svoje obaveze na pravi način izmiri", naglašava Đurović.

U Hypo Adria i Erste banci odbacuju mogućnost prevare žiranata mahinacijom korisnika kredita.

Lividnost bankarskog sistema je, prema riječima Zaimovića, na zadovoljavajućem nivou i nema većih problema u platnom prometu.

 


www.SEEbiz.eu, 12. avgust 2010. godine

FAKTORING

OTP formirala faktoring kompaniju u Crnoj Gori

PODGORICA - Vlasnik Crnogorske komercijalne banke, mađarka OTP banka formirala je prvu kompaniju koja će se baviti poslovima faktoringa (factoring) u Crnoj Gori.

Kompanija koja je dobila naziv OTP Factoring Montenegro d.o.o, danas je raspisala oglas u kojem se traže čelni ljudi te firme. Faktoring firma OTP banke će se baviti otkupom potraživanja odnosno loših kreditnih plasmana kod CKB banke.

Faktoring je u ovom slučaju proces oslobađanja banke kćerke od loših kreditnih plasmana sve od trenutka kad su izdata, što će omogućuti poboljšanje njenih bilansa i novčanog toka.

Ekonomski gledano, faktoring popravlja likvidnost i time bonitet banke ili kompanije jer omogućuje brži obrt potraživanja skraćivanjem vremena naplate potraživanja te ujedno smanjuje potrebe za likvidnim sredstvima - gotovim novcem jer je potreban iznos sredstava manji što je brži obrtaj potraživanja.

 


www.SEEbiz.eu, 01. maj 2010. godine

UPOZORENJA

OECD: Zalog koji banke zahtijevaju je previsok

PODGORICA - Vlada Crne Gore usvojila je čitav niz reformskih zakona, što je predstavljalo neophodan preduslov za uspješno sprovođenje procesa tranzicije.

Poseban napredak ostvaren je u oblasti reforme ekonomskog zakonodavstva, tako da je čitav set propisa iz oblasti spoljnotrgovinske, fiskalne, finansijske, carinske politike i bankarstva gotovo u potpunosti usaglašen sa direktivama Svjetske trgovinske organizacije i Evropske unije” rekao je ministar ekonomije Branko Vujović na prezentaciji  projekta “Indeks investicionih reformi 2010“, koji je sproveo OECD.

Vujović je istakao da je u tom smislu reforma ekonomskog zakonodavstva blisko povezana sa procesom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, imajući u vidu da je harmonizacija domaćeg zakonodavstva sa evropskim jedan od važnih preduslova za ispunjenje uslova da Crna Gora postane punopravna članica Evropske unije.

“U Crnoj Gori postoji pravni okvir za strane direktne investicije koji uključuje princip nacionalnog tretmana. Ograničenja što se tiče nacionalnog tretmana su minimalna, transfer kapitala je slobodan i Vlada Crne Gore je potpisala mnoge bilateralno investicione sporazume i time istakla otvorenost za saradnju. Međutim, potrebna je opreznost kako bi se Zakon o zaštiti intelektualne svojine pravilno primijenio. Potrebno je preispitati status ratifikacije ICSID Konvencije o arbitraži Međunarodnih investicionih sporova“ navodi se u analizi OECD-a. 

U analizi OECD-a se navodi i da su propisi vezani za insolventnost, kao i za katastar u Crnoj Gori zadovoljavajući. Međutim, zalog koji banke zahtijevaju je i dalje previsok. U OECD-u smatraju da to predstavlja jednu od glavnih barijera kad je riječ o pristupu finansijskim sredstvima.

“Crna Gora bi trebala da dalje razvija okvir za lizing i faktoring. Takođe, trebalo bi da ispita mogućnosti za jačanje aranžmana za garancije“ preporučeno je u projektu “Indeks investicionih reformi 2010“.

 

 

Copyright 2011 © Bankarski Ombudsman Crne Gore