English
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Kontakt informacije


Tel: 020 230 695
Fax: 020 230 695
Email:bankarski.ombudsman@cbcg.me
 

Dodatne informacije


Ovdje mozete preuzeti formular:

Download
 

Mapa

 

Obraćanje Bankarskom ombudsmanu

  


1. Ko se može obratiti Bankarskom ombudsmanu?

Bankarskom ombusmanu može se obratiti klijent (uključujući i žiranta) banke ili mikrokreditne finansijske institucije, koji smatra da du povrijeđena njegova finansijska prava iz poslovnog odnosa s bankom ili mikrokreditnom finansijskom institucijom.

Bankarski  ombusman može pokrenuti vansudski postupak za zaštitu finansijskih prava klijenta/žiranta  banke ili mikrokreditne finansijske institucije, samo ukoliko je klijent/žirant prethodno iskoristio sve pravne mogućnosti zaštite svog finansijskog prava pred bankom ili mikrokreditnom finansijskom institucijom.

Prije obraćanja Bankarskom ombudsmanu klijent/žirant mora podnijeti prigovor banci odnosno mikrokreditnoj finansijskom instituciji, da su povrijeđena njegova finansijska prava zbog ne pridržavanja zakona i obaveza iz zaključenog ugovora, odnosno, ukoliko smatra da su aktom, radnjom ili nepostupanjem banke ili mikrokreditne finansijske institucije, povrijeđena njegova prava.

 


2. U kom slučaju se klijent/žirant može obratiti Bankarskom ombudsmanu?

Nakon dobijanja odluke banke ili mikrokreditne finansijske insticije o odbijanju prigovora klijenta/žiranta ili ukoliko banka ili mokroreditna finansijska institucija ne odgovori na klijentov/žirantov prigovor u roku od 30 dana, od dana podnošenja prigovora (član 91 Zakona o bankama), klijent/žirant  ima pravo da se obrati Bankarskom ombusmanu zahtjevom za zaštitu finansijskih prava.

 


3. Kako Bankarski ombudsman postupa po zahtjevu klijenta?

Poslije podnijetog zahtjeva u pisanoj formi za zaštitu finansijskih prava od strane klijenta/žiranta  Bankarski ombudsman:

a) Formira predmet za pokretanje postupka (na osnovu podnijetog zahtjeva (popunjeni obrazac) i priložene dokumentacije (dokazi)
b) Vodi postupak sa bankom odnosno mikrokreditnom finansijskom institucijom,      
c) Okončava postupak na način:

  • predloži poravnanje između klijenta i banke ili mikrokreditne finansijske  institucije;
  • preporuči banci ili mikrokreditnoj finansijskoj instituciji da u cilju rješavanja spora izmijeni akt, preduzme radnje ili otkloni nedostatke koji su prouzrokovali spor između klijenta i banke ili MFI;
  • savjetuje klijenta vezano za okončanje spora.

Bankarski ombudsman može da odbije da razmatra zahtjev klijenta, ukoliko klijent odbije da dostavi traženu dokumentaciju i dokaze, povodom podnijetog zahtjeva za  zaštitu finansijskih prava.

Bankarski ombusman obustavlja vođenje postupka kada:

  • utvrdi da je banka ili mikrokreditna finansijska institucija, otklonila povredu prava klijenta/žiranta,
  • klijent/žirant odustane od zahtjeva ili povuče zahtjev, i
  • utvrdi da je klijent/žirant pokrenuo postupak za zaštitu prava kod nadležnog suda.

 


4. Kada Bankarski ombusman neće pokrenuti postupak za zaštitu finansijskih prava klijenta/žiranta?

Bankarski ombusman neće pokrenuti postupak za zaštitu finansijskih prava klijenta/žiranta, kada iz podnijetogzahtjeva u pisanoj formi ili iz  usmene prijave spora, u neposrednoj komunikaciji sa klijentom/žirantom, utvrdida banka ili mikrokreditna finansijska institucija nije povrijedila finansijska prava klijenta/žiranta ili kadautvrdi da se, u predmetu, vodi sudski postupak.

 


5. Čime se još bavi Bankarski ombusman?

Bankarski ombusman je ovlašćen da, na osnovu informacija i saznanja prikupljenih u postupcima koje je vodio, daje preporuke bankama i mokrokreditnim finansijskim institucijama za poboljšanje odnosa prema klijentima/žirantima.

U slučaju kada utvrdi da su povrede prava klijenata/žiranata prouzrokovane nesavjesnim ili protivpravnim postupanjem zaposlenih u banci ili mikrokreditnoj finansijskoj instituciji, Bankarski ombusman može preporučiti banci ili mokrokreditnoj finansijskoj instituciji preduzimanje adekvatnih mjera.

 


6. Šta Bankarski ombusman ne može da uradi?

Bankarski ombusman, u vansudskom postupku koji vodi, po zahtjevu  za zaštitu finansijskih pravaklijenta/žiranta, ne može da klijenta / žiranta  oslobodi zakonski utemeljenih obaveza iz ugovoru sa bankomodnosno mikrokreditnom finansijskom organizacijom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011 © Bankarski Ombudsman Crne Gore