English
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Kontakt informacije


Tel: 020 230 695
Fax: 020 230 695
Email:bankarski.ombudsman@cbcg.me
 

Dodatne informacije


Ovdje mozete preuzeti formular:

Download
 

Mapa

 

Ovlašćenja Bankarskog ombudsmana

Pravo na preporuke i stavove

Bankarski ombudsman, na osnovu informacija i saznanja prikupljenih u postupcima koje vodi, ima pravo da  daje preporuke bankama odnosno finansijskim institucijama, za poboljšanje odnosa prema klijentima.

U slučaju kada utvrdi da su povrede prava klijenata prouzrokovane nesavjesnim ili protivpravnim postupanjem zaposlenih u banci, odnosno finansijskoj instituciji, Bankarski ombudsman može preporučiti banci, odnosno finansijskoj instituciji, preduzimanje adekvatnih mjera.

Ovlaćenja u postupku

  1. Bankarskom ombudsmanu banka, odnosno finansijska institucija, dužna je da dostavi informacije i dokaze o tome da li je u predmetu spora vođen odgovarajući interni postupak. Ako jeste vođen postupak pred bankom ili drugom finansijskom institucijom, da li su u tom postupku cijenjene  sporne činjenice i da li je odlučeno po zahtjevu klijenta za zaštitu njegovih prava, u skladu sa zakonom i internim aktima banke odnosno  finansijske institucije.
  2. U toku postupka, Bankarski ombudsman može zahtijevati od banke, odnosno finansijske institucije, dodatnu dokumentaciju i dokaze koji su po njegovoj ocjeni neophodni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja i zauzimanje stava u rješavanju nastalog spora.

Način odlučivanja

Bankarski ombudsman, nakon sprovedenog postupka  rješavanja spora izmedju klijenta i banke, odnosno finansijske institucije, zauzima stav i dostavlja  ga, u formi prijedloga za rješavanje spora, klijentu i banci, odnosno finansijskoj instituciji.

U rješavanju spora između klijenta i banke odnosno finansijske institucije, Bankarski ombudsman može:

  1. Da predloži poravnanje između klijenta i banke odnosno  finansijske organizacije;
  2. Da preporuči banci odnosno finansijskoj instituciji,  u cilju rješavanja spora, da izmijeni akt, preduzme radnje ili otkloni nedostatke koji su prouzrokovali spor izmedju klijenta i banke odnosno finansijske institucije,
  3. Da savjetuje klijenta vezano za  okončanje spora.

Savjet klijentu

U postupku rješavanja spora između klijenta i banke, odnosno finansijske institucije, Bankarski ombudsman može klijentu davati savjet o njegovim pravima pred nadležnim organima, bez formalnog pisanog predloga za rješavanje spora.

Angažovanje drugih lica u postupku

Bankarski ombudsman može, u postupku rješavanja spora između klijenta i banke ili finansijske institucije, tražiti stručno mišljenje od priznatih stručnjaka bankarske ili pravosudne struke.

Obustavljanje postupka

Obustavu vođenja postupka Bankarski ombudsman će učiniti kada:

  1. Utvrdi da je banka, odnosno finansijska institucija, otklonila povredu prava klijenta;
  2. Klijent odustane od zahtjeva ili povuče zahtjev;
  3. Utvrdi da je klijent pokrenuo postupak za zaštitu prava kod nadležnog suda.

 

 

Copyright 2011 © Bankarski Ombudsman Crne Gore