English
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Kontakt informacije


Tel: 020 230 695
Fax: 020 230 695
Email:bankarski.ombudsman@cbcg.me
 

Dodatne informacije


Ovdje mozete preuzeti formular:

Download
 

Mapa

 

Bankarski ombudsman CG

Doc. dr Halil Kalač

Rođen je 12.11.1950. godine u selu Kalače, opština Rožaje. Osmogodišnju školi završio je u Rožajama. Gimnaziju ,,Panto Mališić’’- odjeljenje Rožaje, završio je 1969.godine. Na Ekonomskom fakultetu  diplomirao je 1973.godine. Magistarske studije završio je na Ekonomskom fakultetu, 2000.godine, Tema magistarskog rada bila je ,,Transformacija, rekonstrukcija i sanacija Montenegrobanke ad Podgorica’’ (ovaj naučnoistraživački rad poslužio je za izradu Programa za sanaciju i privatizaciju Montenegobanke ad Podgorica). Doktorirao je na Fakultetu za bankarstvo i spoljnu trgovinu u Beogradu 2005. godine odbranom doktorske disertacije ,,Uticaj inostrane zaduženosti Crne Gore na strategiju njenog privrednog i finansijskog razvoja’’. Na pomenutom Fkultetu izabran je za docenta 2006. godine.

Kao diplomirani ekonomista  počeo je da radi 1973.godine u ŠIK ,,Gornji Ibar’’ Rožaje, gdje je obavljao poslove od pripravnika do generalnog direktora Kombinata. Za generalnog direktora ŠIK,,Gornji Ibar’’Rožaje biran je u dva mandata i dužnost obavljao u vremenu 1977-1984.god.. U tom priodu  ŠIK ,,Gornji Ibar’’ Rožaje imao je vrlo intenzivan razvoj  i značajnu investicionu aktivnost (Fabrika dekor papira, Autoservis, Fabrika panel ploče, Hotel Turjak,  sky liftovi, Autobuska stanica, brojna stovarišta na prostoru SFRJ).  Direktor razvoja ŠIK,, Crna Gora’’ u Podgorici bio je u vremenu 1984- 1986. godine. U periodu od 1986-1992.godine bio je direktor Fabrike za doradu kristala ,,Krisat- Zaječar’’ u Rožajama u izgradnji, a kasnije u proizvodnji.

Za direktora,, Montenegrobanke – Glavna filijala u Rožajama izabran je 1992. godine i tu dužnost obavljao  do 2006. godine kada počinje da radi kao profesor na univerzitetu (Univerzitet BK Beograd, IN,, Philip Noel Baker’’  Sarajevo, Univerzitet ,, Mediteran ’’ Fakultet  za poslovne studije ,, Montenegro Bussines School’’ Podgorica).

Za prvog Bankarskog ombudsmana Crne Gore  izabran je na Skupštini Crne Gore 05.11.2010. godine.

Oženjen je dr Aišom Hot, otac je troje djece: Aida, Jasmin i Tahir.

 

RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA I ZBORNICIMA 

  1. Halil Kalač: ,,Mogućnosti razvoja kontinentalnog turizma na području Rožaja’’, Rožajski zbornik – časopis za nauku i kulturu, br. 1., 1981. godine;
  2. Halil Kalač: ,,Menadzment poslovno univerzalne banke’’ Finansijski i bankarski menadzment u savremenim uslovima privređivanja, Ekonomski fakultet Univerziteta i Institut za ekonomska istraživanja, 1995.godine;
  3. Dr Halil Kalač: ,,Procesi tranzicije u postsocijalističkim društvima - Pojam, značaj i neminovnost tranzicije’’ časopis Putovanja br. 50, 2006. godina, Podgorica;
  4. Dr Halil Kalač: ,,Ekonomski ambijent u Crnoj Gori – Strategija korak po korak, Forum br.1, Podgorica, 2006.godine;
  5. Dr Halil Kalač: ,,Ekonomski ambijent u Crnoj Gori – Pretpostavke za brži razvoj sjevera Crne Gore ’’ Forum br.2. , 2006.godine, Podgorica;
  6. Dr Halil Kalač: ,,Principi i modeli privatizacije poslovnih banaka’’ Forum br. 3, 2006. godine, Podgorica;
  7. Dr Halil Kalač: Šta poslije refernduma - Turizam je razvojna šansa Crne Gore’’ Vijesti, 23 jul 2006.godine;
  8. Doc. Dr Halil Kalač: ,,Javna rasprava o Nacrtu ustava Crne Gore – Država dužna da pomaže razvoj nerazvijenih regiona’’, Podjeda, 13. 05. 2007.godine;
  9. Doc. Dr Halil Kalač: ,,Održivi razvoj turizma’’ – Univerzitetski pregled, Vlašić, juli, 2008.godine;
  10. Doc. dr Halil Kalač: Globalizacija .. , Pregled, časopis za društvena pitanja,Univerzitet u Sarajevu, 2009.

 

PROJEKTI I  REALIZOVANI PROGRAMI

 Učestvovao sam u izradi i realizaciji ivesticionih projekata (najvažniji):
- Autoservis Rožaje;
- Fabrika panel ploče Rožaje;
- Fabrika kristala Rožaje;
- Hotel Turjak - sa žičarama i sky- liftovima Rožaje;
- Fabrika dekor papira Rožaje.

Najvažnije studije:
- Strategija održivog razvoja opština Rožaje -UNDP,
- Mogućnosti razvoja turizma na području Haile, Džakovice, Skrivene.

 

POLJA LIČNOG INTERESOVANJA

1. Ekonomske reforme bankarskog sektora, održivi razvoj, korporativne finansije, preduzetništvo, zaštita klijenata;
2. Tržišna ekonomija i ekonomska paradigma razvijenih zemalja, (EU, SAD, Japan, Kina);
3. Evropske i evroatlanske integracije( EU, WTO, CEFTA i dr.).

NAGRADE I PRIZNANJA

1. Diploma menadžera – Montenegrobanka Ad Podgorica
2. Brojna priznanja i diplome (ŠIK "Gornji Ibar" , Privredna komora Crne Gore, "Kristal – Zaječar", Opština Rožaje i dr.)

DODATNA EDUKACIJA
- Kurs engleskog jezika 1-3, Podgorica;
- Kurs računara 6 mjeseci, Ekonomski fakultet;

Kompjuterski programi:
- MS Word;
- MS Excel;
- MS Corel;
- MS Power Point.

 

 

Copyright 2011 © Bankarski Ombudsman Crne Gore