English
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Kontakt informacije


Tel: 020 230 695
Fax: 020 230 695
Email:bankarski.ombudsman@cbcg.me
 

Dodatne informacije


Ovdje mozete preuzeti formular:

Download
 

Mapa

 

Saopštenja za javnost 2012 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 31.10.2012. godine

Obavještavaju se klijenti i žiranti banaka i mikrokreditnih finansijskih institucija, sa podruja Opštine Budva, da će Bankarski ombudsman CG, doc. dr Halil Kalač, 07 i 08.11.2012. godine, u vremenu od 10h –15h, u  Maloj sali Opština Budva, Trg sunca br. 3, u Budvi, primati prigovore klijenata i žiranata banaka i mikrokreditnih finansijskih institucija, kojima su povrijeđena finansijska prava.

Dana 08.11.2012.godine i Valikoj sali Opštine Budva, Trg sunca br. 3, Bankarski ombudsman, doc. dr Halil Kalač, sa početkom u 11h, održaće EDUKATIVNU TRIBINU za klijente, jemce i građane, na temu:
BANKARSKI PROIZVODI I USLUGE – IZAZOVI, MOGUĆNOSTI, RIZICI.
Na tribini  mogu se postavljati pitanja iz navedene teme, kao i pitanja  iz poslovanja sa bankama i MFI.

Dana 08.11.2012. godine u 15,30h Bankarski ombudsman održaće konferenciju za novinare u Maloj sali.

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 25.10.2012. godine

Bankarski ombudsman posjetio Atlas banku AD Podgorica

Bankarski ombudsman, doc. dr Halil Kalač, dana 25.10.2012. godine, posjetio je Atlas banku AD Podgorica. Razgovarao je sa menadžmentom Banke, glavnim izvršnim direktorom gosp. Mihailom Banjevićem i njegovim saradnicima.

Tema razgovora bila je saradnja Bankarskog ombudsmana sa tom Bankom, prigovori klijenata i njihovih jemaca, vođenje internog postupka po prigovorima klijenata i žiranata, kao i uloga  vansudskog postupka u zaštiti prava klijenata i žiranata. 

Zaštitu klijenata i njihovih jemaca treba unapređivati, kroz jačanje internog postupka, a treba koristiti i vansudski postupak, a to se može postići  dobrom međusobnom saradnjom Banke sa Bankarskim ombudsmanom.

Tema razgovora bila je i aktuelno stanje visine kamatnih stopa u bankarstvu Crne Gore, stanje finansijskih tržišta, i druge aktuelne teme iz oblasti bankarskog poslovanja i menadžmenta sa klijentima.

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 26.09.2012. godine

Bankarski ombudsman posjetio MFI Alter Modus DOO Podgorica

Bankarski ombudsman, doc. dr Halil Kalač, dana 26.09.2012. godine, posjetio je mikrokreditnu finansijsku  instituciju (MFI) Alter Modus DOO  Podgorica. Razgovarao je sa glavnim izvršnim direktorom, gosp. Lukom Đurovićem  i njegovim saradnicima.

Tema razgovora bila je saradnja Bankarskog ombudsmana sa tom MFI, prigovori klijenata i njihovih jemaca, vođenje internog postupka po prigovorima klijenata i žiranata, kao i uloga vansudskog postupka  u zaštiti prava klijenata i žiranata.

Konstatovano je da  zaštitu klijenata i njihovih jemaca treba unapređivati, a to se može postići kvalitetnim vođenjem internog postupka u MFI i dobrom međusobnom saradnjom Banke sa Bankarskim ombudsmanom u vansudskom postupku.

Tema razgovora bila je i visina kamatnih stopa kod MFI u Crnoj Gori. Izvršni direktor MFI Alter Modus nije se složio sa konstatacijom Bankarskog ombudsmana da su aktivne  kamatne stope kod MFI visoke i neodržive.

 


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 19.09.2012. godine

Bankarski ombudsman posjetio Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica

Bankarski ombudsman, doc. dr Halil Kalač, dana 19.07.2012. godine, posjetio je Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica. Razgovarao je sa glavnim izvršnim direktorom gosp. Zoranom Vojnovićem i njegovim saradnicima.Tema razgovora bila je saradnja Bankarskog ombudsmana sa tom Bankom, prigovori klijenata i njihovih jemaca, vođenje internog postupka po prigovorima klijenata i žiranata, kao i vansudski postupak u zaštiti prava klijenata i žiranata.  Zaštitu klijenata i njihovih jemaca treba unapređivati, a to se može postići i dobrom međusobnom saradnjom Banke sa Bankarskim ombudsmanom. 

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 13.09.2012. godine

Predstavnik Svjetske banke gosodin Tomaš Prouza posjetio Bankarskog ombudsmana

Predstavnik Svjetske banke gosodin Tomaš Prouza, dana 13.09.2012. godine, posjetio je Bankarskog ombudsmana, doc. dr. Halila Kalača. Tema razgovora je bila zaštita korisnika bankarskih proizvod i usluga u Crnoj Gori. Bilo je riječi i o mogućnostima tehničke pomoći u izradi edukativnog materijala radi unapredjivanja zaštite klijenata i građana. Takođe, bilo je riječi o administrativnim kapacitetima Bankarskog ombudsmana, kao i o aktivnostima za dalje jačanje zaštite klijenata banaka i MFI. 

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 11.09.2012. godine

Posjeta predstavnika Svjetske banke, gosp. Gordon W Johnsona, Bankarskom ombudsmanu

Dana 11.09.2012. godine Bankarski ombudsman, doc. dr. Halil Kalač, primio je na razgovor gospodina Gordon W Johnsona, predstavnika Svjetske banke, koji je član delegacije koja boravi u Crnoj Gori.

Tema razgovora je bila problematika loših kredita u sektoru stanovništva i mogućnost iznalaženje načina njihovog rješavanja. Konstatovano je da su loši krediti u sektoru stanovništva, iz perioda kreditne ekspanzije, a zbog dejstva ekonomske krize, preblem za koji bi trebalo tražiti rješenje kako da se prvevaziđe. Delegacija Svjetske banke boravi u Crnoj Gori u posjeti CBCG. 

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 31.07.2012. godine

U Rožajama pomoć, od Bankarskog ombudsmana, zatražilo 30 prevarenih žiranata

Na poziv grupe žiranata iz Rožaja, Bankarski ombudsman je boravio, 31.7.2012.godine, u radnoj posjeti tom gradu.

Pomoć od bankarskog ombudsmana, doc. dr Halila Kalača, u Rožajama je tražilo 30 žiranata, koji vraćaju tuđe kredite. Prevareni jemci su zaposleni  u javnim preduzećima, javnim ustanovama i lokalnoj upravi. Većina njih je saznala da su žiranti po više kredita , tek kad im je stigla opomena iz banke.

Veći broj žiranata tvrdio da su postali jemci na osnovu neregularnih radnji korisnika kredita, banak i MFI. Jedan broj  žiranata prijavio je krivične radnje nadležnim organime, kada su saznali kome su jemci, koliki je iznos zaduženja, na koji vremenski period i sa kojom kamatnom stopom dug trebaju vraćati. To su saznali tek kad su stigle administrativne zabrane ne realizaciju kod poslodavaca.

Žiranti su iz perioda 2005. do 2010, a iz 2007. i 2008. zabilježen je najveći broj prigovora. Ohrabruje to što iz 2011. i 2012.godine nije bilo pritužbi zbog zloupotreba i krivičnih radnji.

Bankarski ombudsman je, istog dana je u 15h, u prostorijama gdje je primao klijente i žirante - Dom kulture, održao konferenciju za novinare. Istog dana dao je intervju za lokalnu TV APR i Radio Rožaje. 

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 24.07.2012. godine

Bankarski ombudsman posjetio Prvu banku osnovana 1901. godine AD Podgorica

Bankarski ombudsman, doc dr Halil Kalač, dana 24.07.2012. godine posjetio je Prvu banku osnovana 1901.godine AD Podgorica. Prilikom posjete razgovarao je sa menadžmentom banke. Tema razgovora bila je prigovori klijenata i njihovih jemaca na Prvu banku, vrste prigovora, vođenju internog postupka po prigovorima klijenata i žiranata u Banci, kao i saradna sa Bankarskim ombudsmanom. Konstatovano je da zaštitu klijenata i njihovih jemaca treaba unaprijediti. To se može postići i dobrom međusobnom saradnjom Banke sa Bankarskim ombudsmanom. 

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 20.07.2012. godine

Bankarski ombudsman posjetio Erste banku AD Podgorica

Bankarski ombudsman, doc dr Halil Kalač, dana 20. 07.2012. godine, posjetio je Erste Banku AD Podgorica. Tom prilikom razgovarao je sa menadžmentom te banke o prigovorima klijenata i njihovih jemaca na tu banku, vrsti prigovora, vođenju internog postupka po prigovorima klijenata i žiranata, kao i o saradni sa Bankarskim ombudsmanom. Konstatovano je da je zaštita klijenata i njihovih jemaca važna, ne samo za njih, već i banke, da tu oblast treba unapređivati i dobrom međusobnom saradnjom banke sa Bankarskim ombudsmanom. 

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 03.07.2012. godine

Odbor za ekonomiju, budžet i finansije – Zaključci SK CG

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 07.06.2012. godine

Okrugi sto o nekvalitetnim kreditima

Bankarski ombudsman doc. dr Halil Kalač učestvovao je u radu okruglog stola, koji je organizovala Svjetska banka i MMF u Podgorici.
Dana 07.06.2012.godine, u Podgorici u hotelu Ramada, održan je okrugli sto koji je organizovala Radna grupa ,,Bečke’’ inicijative za kordinaciju evropskih banaka za pitanja nekvalitetnih kredita u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi. 

Tema okruglog stola je bila rješavanje nekvalitetnih kredita  u zemljama Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope. Raspravljalo se o tome koliko nekvalitetni krediti, i njihovo nerješavanje, utiču na  usporavanje ekonomskog rasta, u pomenutim zemljama. Razmatrana su i pitanja  rješavanja ovog problema od strane bankarskog sektora, oblasti prava, regulacije i pravosuđa, kao i pitanje kordinacije, u rješavanju nekvalitetnih kredita. Pitanje  nekvalitetnih kredita u Crnoj Gori, takođe bilo je prisutno.

Okrugli sto završio se donijetim zaključcima, kao dalje ići u rješavanju pomenutog problema.

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 06.06.2012. godine

Predstavnici Svjetske banke posjetili Bankarskog ombudsmana

Dana 06.06. 2012. godine Bankarskog ombudsmana su posjetili predstavnici Svjetske banke, gospođa Ruth Lane Neyens i gospodin Tomaš Prouza. Tema razgovora bila je aktivnosti  Bankarskog ombudsmana u prošloj godini kao problemi sa kojima se sretao u oblasti zaštite korisnika bankarskih proizvoda i usluga, korišćenje vansudskog postupka u rješavanju  sporova između  korisnika bankarskih proizvoda i usluga i banaka i drugih finansijskih institucija.

Bankarski ombudsman doc. dr Halil Kalač upoznao je predstavnike Svjetske banke sa njegovim radom u 2011. godini, kao i radom u prvom kvartalu 2012. godine.

Bankarski ombudsman i predstavnici Svjetske banke su se slozili, da je vansudski postupak u rješavanju sporova klijenata i njihovih jemaca, sa bankama i drugim finansijskim institucijama, dobar način za brže i uspješnije njihovo rajšavanje. Vansudski postupak treba što više afirmisati i upoznati  klijente i strane u sporu o njegovim prednostima, u odnosu na druge oblike zaštite.

Saglasili su se da je edukacija korisnika bankarskih proizvoda i usluga, vrlo bitan faktor u zaštiti njihovih prava u korisćenju  bankarskih proizvoda i usluga, te da na njihovoj edukaciji treba permanentno raditi.


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 06.06.2012. godine

Javna rasprava o nacrtu Zakona o potrošačkim kreditima

Bankarski ombudsman doc. dr Halil Kalač učestvovao je u radu okruglog stola, 06.06.2012.godine, koji je  Privredna komora  organizovala na temu: ,,Javna rsprava o Nacrtu zakona o potrošačima i Nacrta zakona o potrošačkim kreditima’’.

Nacrte zakona obrazlagali su predstavnici Komisije za izradu pomenutih zakona i predstavnici Ministarstva ekonomije i CBCG.
Na okruglom stolu čule su se primjedebe na Nacrte zakona u cilju njihovog poboljšanja, kao i boljeg zakonskog uređenja oblasti zaštite potrošača, kao i zaštite korisnika bankarskih proizvoda i usluga (klijenata).

Bankarski ombudsman iznio je svoje primjedbe na Nacrt zakona o poštrošačkim kreditima i dao konkretne prijedloge za njegovo poboljšanje.

Tražio je da, pošto se oblast zaštite korisnika bankarskih proizvoda i usluga, prvi put uređuje,  uredi na cjelovit način,  tako što će se uvažiti  i specifičnosti Crne Gore, a ne samo direktive  EU. Zakon treba da obuhvati sve bankarske proizvode (svi krediti, platna kartica, tekući računi i dr.), a ne samo potrošačke kredite, koji nčine samo jednu vrstu bankarskih proizvoda. Primjedbe se odnose i na definisanje načela i  prava korisnika bankarskih proizvoda i usluga, kao i nadzor i zaštitu  prava klijenata kod kojih je realizacija ugovora u toku,  i sankcionisanje subjekata koji  krše ta prava.

Bankarski ombudsman je predložio da Zakon o potrošačkim kreditima sadrži i odredbe da se  jemstvo reguliše ugovorom o jemstvu zaključenom kod notara, a ne kao do sada izjavom jemca. Na taj način jemac bi bio potpuno zaštićen, a  banke i druge finansijske institucije imale bi pouzdan dokumenat za jemstvo.

Bankarski ombudsman uputio je primjedbe ne tekst Nacrta zakona o potrošačkim kreditima u pisanoj formi Ministarstvu ekonomije i Komisiji za izradu Nacrta zakona, u zakonskom roku.

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 14.05.2012. godine


VRHOVNA DRŽAVNA TUŽITELJKA
Predmet: Krivične prijave podnijete od strane klijenata i jemaca
Prilog

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 31.01.2012. godine


Bankarskog ombudsmana, doc. dr Halila Kalača, dana 31.01.2012. godine, posjetili su predstavnici Svjetske Banke: g-đa Ruth Lane Neyens, Leyla Castillo i Martn Melecky. Tema posjete  bila je upoznavanje sa problemima u vraćanju kredita bankama i MFI od strane klijenata i njihovih jemaca, NLP- ovi i mogućnost iznalaženja rješenja ovog vrlo aktuelnog problema, kao i razmjena mišljenja.

Posjeta predstavnika  Svjetske Banke  relevantnim institucijama sprovodi se u cilju izrade analize postojećeg stanja u ovoj oblasti  i sagledavanja mogućnosti iznalaženja rješenja.

Ovaj aktuelni problem  predstavnici  Svjetske Banke sagledavaju sa aspekta, uzroka njegovog natanka, ograničenja i prepreka u njegovom rješavanju. Koje su  kategorije subjektata, klijenata i jemaca (stanovništvo, privreda- mala i srednja preduzeća i drugi subjekti) dominantne s teškoćama u vraćanju kredita bankama i MFI. Kakva je  uloga i koji su efekti vansudskog postupka utom procesu. Postoji li krodinacija  relevantnih subjekata  u rješavanju pomenutog problema.  Sagledavanje  međunarodnog iskustva   i mogućnost primjene  dobre prakse, u rješavanju ovog problema.

Predstavnici Svjetske banke su se interesovali ima li i neregularnih radnji i dokumentacije  u  postupcima odobravanja kredita, neregularnog  jemstva po kreditima, njihov broj i način njihovog rješavanja, interesovali su se i o stepenu finansijske edukacije  i aktivnostima na njenom poboljšanju.

Bankarski ombudsman je predstavnike Svjetske Banke  upoznao je statusom, ovlašćenjima, ulogom i radom Bankarskog ombudsmana .
Upoznao je predstavnike Svjetske Banke  s problemim  koje  korisnici kredita i njihovi jemci,  imaju u vaćanju  kredita bankama i MFI, posledicama globalane ekonomske krize na ovom polju, i teškoćama sa kojima se suočavaju klijenti/žiranti u vraćanju kredita.

Predstavnici Svjetske Banke upoznati su  sa brojem i strukturom klijenata i jemaca koji su se, u prošloj godini, obratili Bankarskom ombudsmanu,  vrstama  povreda finansijskih prava, od strane banaka i MFI, postupanju banaka po prigovorima klijenata/žiranata, udovoljavanju prigovorima. Gosti su  upoznati sa Preporukama Bankarskog ombudsmana bankama i MFI za poboljšanje odnosa sa klijentima i žirantima, njihovim prihvatanjem   od strane banaka i MFI.

Bankarski ombudsman je upoznao goste, sa sadašnjim stanjem  neregularnih  radnji u jemstvu,  koji  organi ih rješavaju.
Upoznati su sa aktivnostima koje Bankarski ombudsman preduzima na polju finansijske edukacije. Bankarski ombudsman je zatražio  podršku Svjetske Banke,  u finansiranju  edukativnog materijala, kao i  saradnju u organizovanju seminara i radionica  u poboljšanju finansijske edukacije, jer je  edukovan klijent – žaštićen klijent/ jemac.

Predstavnici Svjetske Banke  i Bankarski ombudsman, dogovorili su nastavak svoje saradnje.

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 16.01.2012. godine


,,Obavještavaju se klijenti i žiranti banaka i mikrofinansijskih institucija (MFI) sa podruja Opštine Tivat, da će Bankarski ombudsman CG, doc. dr Halil Kalač, dana 17.01.2012.godine, u vremenu od 10h –15h, u  zgradi Skupštine opštine Tivat, Trg magnolija br.1.  u Tivtu, primati prigovore klijenta i žiranta banaka i mikrofinansijskih institucija (MFI), kojima su povrijeđena finansijska prava.

Istog dana u 15h Bankarski ombudsman CG održaće konferenciju za novinare u pomenutim prostorijama.’’

 


 

Copyright 2011 © Bankarski Ombudsman Crne Gore