English
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Kontakt informacije


Tel: 020 230 695
Fax: 020 230 695
Email:bankarski.ombudsman@cbcg.me
 

Dodatne informacije


Ovdje mozete preuzeti formular:

Download
 

Mapa

 

Saopštenja za javnost 2013 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 22.11.2013. godine

Bankarski ombudsman, doc. dr Halil Kalač, dana 09.09.2013. godine boravio je u Nikšiću i primao prigovore klijenta i žiranta za prekršaj finansijskih prava u radu sa banakama i mikrokreditnim finansijskim institucijama, sa podruja Opštine Nikšić.

U vremenu od 10 do 15h prigovor je ponijelo 20 klijenata i žiranata. Prigovori su se odnosili na blokadu penzija i zarada žiranata po osnovu obaveza jemstva i da banke i MFI ne preduzimaju mjere i dovoljno aktivnosti za naplatu kredita od korisnika kredita.

Korisnici kredita prigovorili su na visoke kamatne stope i druge troškove na kredite koje koriste i nerazumijevanje banaka i MFI njihovog ekonomskog stanja u kojem su se našli zbog ekonomske krize.

Klijenti su prigovorili na visoke troškove tekućih računa, kartica, visoke kamatne stope na minusna stanja računa kao i visoke troškove na elektronske kartice. Preduzetnici i akcionarska društva prigovorili su na visoke kamatne stope na kredite koje banke i MFI odobravaju.

Bankarski ombudsman je bio gost u emisiji ,,Jutarnji program’’ RTV Nikšić.

Dana 09.09.2013.godine u 15,30h Bankarski ombudsman održao konferenciju za medije u Gradskoj kući u Nikšiću.


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 12.06.2013. godine

GODIŠNJA KONFERENCIJA MIKROFINANSIJSKOG CENTRA U BUDVI

U vremenu 28. do 30. maja u Budvi je održana Godišnja konferencija Mikrofinansijskog centra iz Varšave.

Bankarski ombudsman, doc dr Halil Kalač, učestvovao je u radu Godišnje konferencije Mikrofinansijskog centra koja se održana u Budvi.

Mikrofinansijski centar, sa sjedišem u Varšavi, je evropska organizacija koja okuplja mikrofinansijske inatitucije iz Jugositočne i Istočne Evrope.

Teme konferencije na kojoj je bilo prisutno oko 500 učesnika bile su:
 - uloga mikrofinansijskog sektora u novim ekonomskim izazovima,
- angažovanost kapitala, sručnosti i sposobnosti  u uspješnom razvoju ovog finansijskog sektora i jačanje njegove uloge u savremenoj ekonomiji,
- inovativne strategije  za poboljšanje mogućnosti finansiranja MFI – a.
- uloga MFI u finansiranju MSP
- poboljšanje društvenog rejtinga MFI,
- zaštita klijenata i dr.


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 12.06.2013. godine

SEMINAR - ZAŠTITA KORISNIKA FINANSIJSKIH PROIZVOD I USLUGA

Bankarski ombudsman, doc. dr Halil Kalač, učestvovao je na Medjunarodnom seminaru  u Parizu ,koji je organizovala Francuska Centralna Banka  na Međunarodnom institututu za bankarstvo i finansije, 2. Aveniji Pierre Mendes Francuska Noisiel 77431 - Marn-la-Vale, u vremenu  13 – do 17. maja 2013.god.

Seminaru je prisustvovalo  i oko 40 predstavnika centralnih banaka i zaštitnika klijenata,  sa svih kontinenata.

Na Seminaru je obrađeno više tema kao što su:
- Zakonske odredbe za zaštitu  korisnika bankarskih proizvod i usluga,
- Uloga Bankue de France u  zaštiti korisnika bankarskih proizvoda i usluga,
- Kako Bankue de France  namjenjuje  fajlove  klijentima  na finansijskim tržištima,
- Procedure nadzora autoriteta  u okviru finansijske zaštite potrošača,
- Iskustva CB zemalja učesnika Seminara u zaštiti korisnika bankarskih proivoda i usluga,
- Finansijska zaštita potrošača u  okviru mikrofinansiranja u Francuskoj i skustva zemalja učesnica Seminara, i dr. 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 04.02.2013. godine

Hotel ,,Ramada’’ Podgorica
Seminar - Rješavanje loših zajmova u CG

Bankarski ombudsman učestvovao na Seminaru – Rješavanje loših zajmova u CG

Centralna banka Crne Gore i Ministarstvo finansija u saradnji sa Svjetskom bankom, organizovali su seminar  ne temu riješavanja jedanog od najvećih problema finansijskog sektora – loši zajmovi.

Problem loših kredita datira još od 2008.Tada su činili 4,4 odsto ukupnih zajmova. Stanje se pogoršavalo, pa je krajem 2012. bilo preko 300 miliona eura odnosno 16,9 odsto kontaminiranih kredita.

Na seminaru je predstavljen pilot projekat restrukturiranja loših kredita, koji predstavilo osam crnogorskih banaka. Projekat bi  trebao  da omogući konkretna rješenja, ali i da posluži kao osnov za izmjene zakonskog okvira.

Projekat je nazvan ,,Podgorički pristup’’, a urađen je po uzoru na mnogo veće ekonomije. To je model sličan onom kojim je Turska rješavala svoju finansijsku krizu u prethodnoj deceniji. To je model koji  je stvorio osnovu za dugoročni, prosperitetni rast. Očekuje se da ovaj model, i u našem slučaju, da slične ili adekvatne rezultate.

Realizacija projekta podrazumijeva sveobuhvatni spisak aktivnosti koje će preuzeti pojedine strane koje daju doprinos ovom programu od nacionalnog interesa. Naša država nije prva sa problemom loših kredita, ali prva u regionu počinje da primjenjuje evropske modele njihovog rješavanja. Koordinator projekta ispred Svjetske banke Luiđi Basamonti kazao je da problem loših kredita postoji u mnogim zemljama i da je bitno da Vlada nije glavna u rješavanju ovog problema, nema glavnih. Suština je da se svi založe podjednako - i banke i država i preduzeća (klijenti).

Bankarski ombudsman, doc. dr Halil Kalač, imao je aktivno učešće na seminaru - podržao je rješavanje liših zajmova u korporativnom sektoru i tražio rješavanje ovog problema i kod MSP i fizičkih lica, zašta je dobio podršku od učesnika panela.

,,Podgorički pristup’’, uvjereni su njegovi kreatori, omogućiće vansudsko, lakše i brže restrukturiranje zajmova i ozdravljenje klijenata.

Sprovođenjem modela dobili bi ozdravljene klijente, banke bi, umjesto da otpišu mogle da naplate potraživanja,a time i da povećaju kreditnu aktivnost. Proizvod toga bio bi smanjenje rizika u sistemu i jačanje finansijske stabilnosti u cjelini. Država bi u budućnosti dobila klijente sposobne da  izmiruju obaveze, a CBCG bi ojačala finansijsku stabilnost.

 

Copyright 2011 © Bankarski Ombudsman Crne Gore